h

Sociale huur en woningbouw in Woerden

3 november 2015

Sociale huur en woningbouw in Woerden

Om de nationale staatsschuld te verminderen legde  Rutte II de verhuurderheffing op aan alle verhuurders in Nederland die 10 of meer woningen verhuren.  De reden zou zijn dat ook de verhuurders financieel dienen bij te dragen aan het vullen van de schatkist (Bron, Rijksoverheid)1. De verhuurders op hun beurt rekenen deze heffing massaal door in de huurprijzen . De stijgende huurprijzen leiden vervolgens tot een toename van (dreigende) huisuitzettingen. Ook de armoede en het gebruik van voedselbanken neemt toe en er komen steeds meer burgers met schulden . Steeds vaker is sprake van de situatie waarin de burger zich voor de keuze ziet staan tussen het betalen van de rekeningen voor de zorg of de huur.

De dubbeltjes omdraaien telt voor vele werknemers die al jaren op de nullijn staan, voor diegenen die ondanks hun baan nog niet fatsoenlijk rond kunnen komen. Het telt ook voor de (oudere) laagopgeleide werklozen die nog eens extra hard geraakt worden door het perspectief van een uitzichtloos armoedig bestaan.

Gelijkwaardige toekomstkansen

De regering legt met de verhuurderheffing de rekening van de jarenlange bankencrisis, van het mismanagement in de woningcorporaties en van de zelfverrijking van diens bestuurders neer bij de kapitaalarme burger, die om te kunnen wonen aangewezen is op sociale huur. Als gevolg van de alsmaar hoger wordende woonkosten wordt het voor vele ouders meer en meer onmogelijk gemaakt om hun kinderen te geven wat daadwerkelijk nodig is voor het waarborgen van gelijkwaardige toekomstkansen. Ook in Woerden zijn er nog teveel kinderen die niet mee kunnen doen aan de sport of aan de sociaal culturele activiteiten die zij zelf zo graag zouden willen doen. Zij staan daarmee al vroeg in hun leven op achterstand.  

SP Woerden vind het zeer ernstig dat dergelijke situaties zijn anno 2015 aan de orde van de dag zijn. We willen ons dan ook sterk maken voor deze burgers in Woerden. Heeft u voorbeelden of ideeën voor verbetering en wilt u samen met de SP in Woerden een actie op touw zetten. Laat het ons weten, dat kan via de website!

Waar we voor staan

We staan voor gelijkwaardigheid door een evenwichtig aanbod van goede woningen alsook voor eerlijke salariëring van de burgers die vanuit bijstand, WSW of Wajong in de Woerdense bedrijven aan de slag gaan conform de participatiewet en we willen dat alle kinderen in Woerden kunnen meedoen. Verschillen mogen er zijn, maar tot op zekere hoogte.

Medemenselijkheid is niet hetzelfde als de ander in armoede laten leven. Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als de burger uit te knijpen. Solidariteit is niet hetzelfde als het accepteren van neoliberaal beleid dat de kloof tussen rijk en arm nog meer vergroot.

SP Woerden vindt dat de rekening van de wereldwijde crisis niet bij de armste burger dient te worden neergelegd. Laat de sterkste financiële schouders de grootste lasten dragen, bijvoorbeeld door het heffen van een miljonairsbelasting. Dat levert per saldo, financieel en sociaal meer op dan deze verhuurderheffing omdat die de prijs voor een sociale huurwoning alsmaar hoger maakt, de tweedeling in de maatschappij vergroot en armoede terugbrengt in Nederland.

Zinloze heffing

De verhuurderheffing is ook een zinloze heffing doordat deze er toe leidt dat verhuurders niet (meer) of onvoldoende investeren in onderhoud, renovatie of nieuwbouw in de sociale huursector. Dat geldt in hoge mate voor de verhuurders wiens financiële positie toch al niet rooskleurig is wegens hun jarenlange wanbeleid. Want ondanks dat huurders meer en meer zijn uitgeknepen hield het topmanagement van de corporaties exorbitant hoge bestuurderssalarissen en bijkomende luxe kosten in stand.

GroenWest

We spraken in het voorjaar van 2015 met  woningbouwvereniging GroenWest om te vernemen hoe het in de gemeente Woerden gesteld is met de huisvesting in de sociale sector, hoe staat het bijvoorbeeld met huisuitzettingsituaties. Dat blijkt namelijk ook in Woerden voor te komen. GroenWest slaagt er wél in om via zijn beleid en mede dankzij de financiële gezondheid van de organisatie de belangen van de huurders hoog in het vaandel te houden. In het gesprek dat SP Woerden voerde met GroenWest kwam ook aan bod de realisatie van woningen via renovatie en nieuwbouw. SP Woerden heeft gepleit voor het stoppen met de verkoop van woningen, voor het realiseren van meer en betaalbare woningen en voor een op doelgroepen toegespitst huisvestingsbeleid (starters, ouderen).

Reacties

"Ook in Woerden zijn er nog teveel kinderen die niet mee kunnen doen aan de sport of aan de sociaal culturele activiteiten die zij zelf zo graag zouden willen doen."

zijn hier feiten over bekend?

In Woerden maken 36 gezinnen met een samenstelling van meer dan 3 kinderen gebruik van de voedselbank. 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier