h

Wat is bij een zorgvraag voor iemand in Woerden belangrijk in het leven?

27 juli 2017

Wat is bij een zorgvraag voor iemand in Woerden belangrijk in het leven?

Foto: Doeke en Nelleke Stuurop
Heeft de top van de fusieorganisatie Hofpoort-Antonius voldoende oog voor wat belangrijk is voor de inwoners van Woerden en omgeving, of heeft de Raad van Bestuur in de missie een luchtkasteel te hoog in het vaandel geplaatst?  

Inwoners maken zich grote zorgen om de zorgkwaliteit nu de fusieorganisatie een feit is. Daarmee bedoelen zij niet dat de artsen en verpleegkundigen geen goede zorg zouden leveren. Hun (up-to-date) kennis en kunde gaat immers samen met de uitstekende reputatie van het Hofpoort en zij verdien(d)en ons vertrouwen. 

Inwoners van Woerden en omgeving zien in de samenvoeging van Hofpoort met Antonius naar één organisatie met twee ziekenhuislocaties geen verbetering van de zorgkwaliteit, toegankelijkheid of financiële doelmatigheid. In hun beleving staat er in Leidsche Rijn een duur 'luchtkasteel' dat het met vele prijzen en medische erkenningen omringde topziekenhuis in Woerden stukje bij beetje afbreekt

Mensen zien door de fusie een afname van de zorgkwaliteit doordat er een situatie is ontstaan waarin een ernstig zieke of gewonde mens doodziek een langere rit in de auto moet maken. Zij zien het onnodig nemen van meer risico’s wanneer een geboorte niet goed verloopt en men halsoverkop naar het ziekenhuis moet dat een stuk verderop ligt.

De tijdsduur naar het ziekenhuis is zo belangrijk voor mensen, vooral als elke seconde telt. Juist die tijdsduur is voor de inwoners onmiskenbaar langer geworden nu omwille van de fusieorganisatie de SEH, de HAP en de Apotheek en IC-zorg uit Woerden verdwijnen.

De reistijd naar de fusieziekenhuizen ís langer dan naar het Hofpoort, dat kán de Raad van Bestuur niet ontkennen. De ANWB-routeplanner laat dat zelfs al zien. In de praktijk zijn de rijtijden zelfs nog langer. Zeker in de ochtenden, in de spitstijden en in de weekends neemt de fusieorganisatie onnodige risico’s met de mensen uit Woerden en omgeving.

Het argument van de Raad van Bestuur van de fusieorganisatie is dat de zorgkwaliteit beter is in Leidsche Rijn of Nieuwegein en dat er meer innovatieve kennis beschikbaar zou zijn voor de patiënten. Dat betwijfelen inwoners ten zeerste. Het Hofpoort is een uitstekend up-to-date (keten)ziekenhuis met top-artsen en er is nog niet zo lang geleden voor forse bedragen flink verbouwd.

Wat is bij een zorgvraag voor iemand in Woerden belangrijk in het leven?
Wij horen van inwoners uit Woerden en omgeving dat zij belangrijk vinden dat de zorg dichtbij is en voor hun naasten makkelijk bereikbaar.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis dan vindt men het fijn om bezoek te krijgen van mensen uit de omgeving. Als iemand midden in de nacht hulp van een huisarts nodig heeft en daarbij medicijnen nodig heeft, dan vindt men het prettig om dat te kunnen doen in de vertrouwde omgeving. Dat is ook zonder meer het beste voor iemands gemoedstoestand in de toch al zo nare situatie!

Aan deze belangrijke zaken wordt geen gehoor gegeven door de fusieorganisatie. De inwoners kunnen de SEH en HAP gedag zeggen, de dokter bezoeken in Leidsche Rijn en de medicijnen halen in Nieuwegein.  

Het zou volgens de Raad van Bestuur van de fusieorganisatie slechts perceptie van de inwoners zijn, dat de afstand groter is. Voor het gros van de (toekomstige) patiënten ligt dit toch echt een stuk genuanceerder, het is géén verbeelding dat de reistijden langer zijn.

Het enige juiste antwoord van RvB en NzA is erkennen dat er in de fusie risico’s worden genomen met de inwoners die onacceptabel zijn.
Het is ongehoord dat de Cliëntenraad niet serieus is genomen in het gehele fusieproces en dat er niet geluisterd werd naar de inwoners van Woerden en omgeving. SP Woerden nodigde twee jaar geleden al de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht tot 2x toe uit voor een gesprek met de belangrijkste belanghebbenden, de inwoners en andere stakeholders. De zorgbestuurders namen de uitnodiging beide keren niet aan.

De mensen kennen het Hofpoort als een uitstekend streekziekenhuis, ook de huisartsen willen graag de HAP en SEH en IC en geboortezorg blijft in Woerden.
De inwoners van Woerden en omgeving kunnen het beste terecht in streekziekenhuis Hofpoort, zoals dat al sinds jaar en dag gebeurt, en als dat nodig is dan is er de beste specialistische zorg in het UMC en in Nieuwegein. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.  

Om de fusie van het Hofpoort met Antonius tegen te gaan werden 14.000 handtekeningen verzameld. De teller voor behoud van de Huisartsenpost is nog in volle gang en staat inmiddels al op ruim 6700. 

De komende weken staan de vrijwilligers in winkelcentra in de dorpen en stad. Als u ons niet tegenkomt kunt u de petitie online tekenen. https://behoudsehhapwoerden.petities.nl/

SP Woerden opende het Meldpunt (Spoed)zorg. We horen graag uw mening en ervaringen, zodat we samen een vuist kunnen maken voor kwaliteitszorg in Woerden. 

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier