h

Patiënten weten het, zorgbestuurders Hofpoort staan glashard te liegen tegen de krant.

8 oktober 2017

Patiënten weten het, zorgbestuurders Hofpoort staan glashard te liegen tegen de krant.

Foto: Wilma de Mooij
De Spoedeisende hulp (SEH) verdwijnt uit het Hofpoort te Woerden met in zijn kielzog de huisartsenpost (HAP).  De Woerdense huisartsen zeggen dat zij niet buiten de nabijheid van een SEH kunnen als het gaat om zorg buiten kantoruren. 

De Woerdenaren hebben dit te danken aan de beleidskeuzes van de vijf bestuurderspartijen VVD, D66, CU, PvdA en Groen Links. Zij tekenden het doodsvonnis van het Hofpoort met hun beleidskeuze waarmee alle SEH posten geconcentreerd kunnen worden in de grotere ziekenhuizen. Zélfs ondanks dat het CPB de parijen had laten zien dat het losmaken van de SEH uit een ziekenhuis gelijk staat aan het laten ontmantelen van het betreffende ziekenhuis. 
De kille zorgbestuurders kunnen dankzij die vijf bestuurderspartijen hun operatiefabrieken neerzetten, precies zoals de zorgverzekeraars dat zo graag zouden zien. 

Volgens de bestuurders van de fusieorganisatie Antonius zijn de terechte zorgen die de inwoners hebben niets anders dan 'emotie', waar zij als geneesheer-zorgbestuurders 'gelukkig' de cijfers tegenover zouden kunnen zetten.
Met deze conclusie laten de heren eens en te meer zien hoeveraf zij van de mensen staan. Opmerkelijker is dat het hier gaat om ZORGbestuurders, om ex-geneesheren zelfs die niet meer in staat lijken te zijn om respect op te brengen voor de gevoelens van mensen waar zij zorg aan verlenen. Bestuurders die terechte zorgen opzij zetten met 'emotie', zich verschuilend achter de zogenaamde dictaten van de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars zouden de schuld van dit alles zijn, zij zouden de zorgbestuurders de opdracht geven om 'operatiefabrieken' te bouwen in 'grote' steden in plaats van uitstekende streekziekenhuizen die uitstekende zorgverlening dichtbij de mensen waarborgen. Het zijn echter vijf politieke bestuurderspartijen die dit alles mogelijk maken. 

Tegenover het interview (te lezen onder dit bericht) dat de beide zorgbestuurders van de fusieorganisatie aan de krant gaven, zet SP Woerden de woorden van de patiënten. Wij staan voor 100% achter deze mensen en knokken samen met hen door. We geven niet op. Onze inzet is dat er in Woerden een streekziekenhuis komt. Een écht ziekenhuis, compleet met SEH, IC (high care) en geboortezorg in plaats van een zorghotel of polikliniek. 

De burger heeft in de keuze voor het verdwijnen van het ziekehuis niets te vertellen gehad. Daarom pleit de SP voor meer zeggenschap, voor instemmingsrecht over dergelijke cruciale besluiten. 
Hieronder volgt de ingezonden brief aan de krant, van de initiatiefnemers van de actie voor behoud van de HAP met daarin doorklinkend de harde eis voor behoud van de Spoedeisende hulppost en de doorstart van een volledig uitgerust ziekenhuislocatie in Woerden. (het interview met de zorgbestuurders volgt daaronder).

Door inwoners uit het actiecomité gezonden aan Rik Sneijder van het AD:
Graag willen wij even reageren op het artikel van de heren Biesma en van der Laan over de fusie Antonius en Hofpoort in de krant van 7 oktober jl.

 • Het gaat bij ons om zorg en niet om emotie. De woordkeuze rouwverwerking vinden wij walgelijk.
 • Het Hofpoortziekenhuis stond het laatste jaar van zelfstandig functioneren voor zo'n 2 miljoen in de groene cijfers, terwijl Leidsche Rijn dik in de rode cijfers stond. Wie zou wie dan ook gered hebben?!
 • Spookbeeld van een faillissement is dan ook klinkklare onzin. 
 • De in het Hofpoort werkzame specialisten konden ook op andere locaties aan het minimum vereiste aantal verrichtingen komen. Echt gespecialiseerde behandelingen vinden al geruime tijd in andere ziekenhuizen plaats. De nazorg vond dan altijd wel in het Hofpoort plaats.
 • Als er te weinig operaties zijn in het Hofpoort moet je er misschien meer plannen. Momenteel blijkt immers de capaciteit van andere ziekenhuizen niet toereikend te zijn! Operaties worden dan ook nog twee jaar in het Hofpoort verricht. Daaruit blijkt duidelijk bestaansrecht voor dit ziekenhuis.
 • Het Hofpoort verkeert echt niet in staat van achterstallig onderhoud. Regelrechte onzin! Het is recent nog verbouwd.
 • Het Hofpoort is een modern gemoedelijk ziekenhuis dat wel degelijk is weggesaneerd door de koele rekenmeesters. Men stelt dan dat cijfers niet liegen, maar leugenaars gebruiken wel cijfers!
 • Mark van der Laan heeft het over Noorwegen. Wij wonen niet in Noorwegen. De verkeersdruk is niet vergelijkbaar.
 • Dat veel personeel weggaat zou eigenlijk een signaal moeten zijn, maar ook dat wordt weggewuifd door het vrolijke tweetal.
 • De kraamzorg in Leidsche Rijn wordt vervolgens de hemel in geprezen. De kraamzorg in Woerden is meerdere keren bekroond evenals de zorg voor borstkanker. Het was dus helemaal niet nodig geweest om miljoenen van het zorggeld daar aan te besteden.
 • Wij blijven van mening dat de patiënten uit Woerden en omgeving Leidsche Rijn "overeind" moeten houden. Van een redding van het Hofpoort is zeker geen sprake; eerder van een afbraak. Het Hofpoort had zich prima zelf kunnen redden. De fusie betekende het einde.
 • KLM en Air France zijn gefuseerd, maar beide maatschappijen vliegen nog. Uitkleden van het Hofpoort was uitsluitend nodig om de patiënten over te hevelen. Nergens anders voor. 
 • De zorg voor ons huisdier is notabene beter geregeld dan voor ons. De hele week kun je dag en nacht naar de eigen praktijk van de dierenarts toe, terwijl je, als je zelf iets mankeert, maar moet zien hoe je in Utrecht komt. TE TRIEST VOOR WOORDEN.

Vriendelijke groet,
Nelleke & Doeke Stuurop en 18.500 mensen die daarvoor hebben getekend en niet te vergeten OOK nog 15000 die voor het Behoud van het Hofpoort hebben getekend.

Foto: Rik Snijders Algemeen Dagblad Groene Hart

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier