h

Blog alle

1 maart 2016

HUURWONINGEN

Als u in gemeente Woerden op zoek gaat naar een betaalbare huurwoning dan valt dat nog niet mee.

Lees verder
1 maart 2016

ZORG & ZIEKENHUIS

Als het tegenwoordig over de zorg gaat in Nederland, dan wordt er vooral gesproken over de hoge kosten of het gebrek aan goede zorg.

Lees verder
3 november 2015

Sociale huur en woningbouw in Woerden

Om de nationale staatsschuld te verminderen legde  Rutte II de verhuurderheffing op aan alle verhuurders in Nederland die 10 of meer woningen verhuren.  De reden zou zijn dat ook de verhuurders financieel dienen bij te dragen aan het vullen van de schatkist (Bron, Rijksoverheid)1. De verhuurders op hun beurt rekenen deze heffing massaal door in de huurprijzen . De stijgende huurprijzen leiden vervolgens tot een toename van (dreigende) huisuitzettingen. Ook de armoede en het gebruik van voedselbanken neemt toe en er komen steeds meer burgers met schulden . Steeds vaker is sprake van de situatie waarin de burger zich voor de keuze ziet staan tussen het betalen van de rekeningen voor de zorg of de huur.

Lees verder
28 juli 2015

Waar laat je die troep?

Sinds de gemeente Woerden heeft aangekondigd dat inwoners hun afval beter moeten scheiden, ben ik dat ook eens gaan proberen. En wat heb ik mij in het begin verbaasd over de berg PMD-afval wat ik uit het restafval kon scheiden.

Lees verder
6 mei 2015

Wat rest? Afval.

De overheid heeft bepaald dat 75% van het afval gescheiden moet zijn.

Lees verder
11 februari 2015

NIET FUSEREN MAAR SAMENWERKEN

Banken, verzekeraars en de Raad van Bestuur zijn volgens voorzitter Van Rossum de “mensen met expertise” aan wie wij, de gewone mensen, “dingen moeten overlaten”1). Wat is die expertise precies waar mevrouw Van Rossum het hier over heeft?

Lees verder

Pagina's

U bent hier