h

Fractie

De SP fractie in Woerden bestaat uit 1 Raadslid, Wilma de Mooij.
Informatie over de werkzaamheden van de fractie, zie onderstaande links.

Moties, Amendementen, (Raads)vragen

Sprekersfragmenten, gemeenteraad

Beschouwing programmabegroting 2019-2022

Foto: SP

 

 

U bent hier