h

Kieslijst 2018

VOORWOORD
Foto: Frans Epping
"Mijn laatste woorden in de gemeenteraad van 1994 waren: zorg goed en eerlijk voor Woerden, anders zal de SP terugkomen. Ik ben blij dat er nu een nieuwe SP-ploeg is die de belangen van Woerden en de inwoners weer gaat behartigen. Zelf ga ik als bijna gepensioneerde niet meer de raad in. Maar ik steun de SP nog steeds van harte.”
Frans Epping, voormalig Raadslid SP Woerden 
Kieslijst SP Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 

 

1. Wilma de Mooij

Foto: SP
Voor Woerden wil ik dat er met voorrang huur en koophuizen worden gebouwd voor de Woerdenaren, want een wachtlijst van 4,5 jaar is absurd. Snel bouwen dus, voor alle inkomens, voor jong en oud (hieronder vallen ook de statushouders). Met stip wil wil een sociale energietransitie in Woerden, ruimte (en financieringsmogelijkheden) voor innovatie, schonere en voordeligere energie voor allen. Een energierijk zelfvoorzienend Woerden, goed voor eenieders portemonnee. Verder wil ik een adequate, voortvarende inburgering van de nieuwkomers (mannen en vrouwen) door professionele ondersteuning. En uiteraard zet ik de veiligheid bovenaan de agenda en wil ik dat de gemeente Woerden de verkeersproblemen oplost. Nodig zijn een betere doorstroming door maatregelen binnen de gemeentegrenzen en goede regionale verbindingswegen en doorstroom op de snelwegen in samenspraak met Provincie en Rijk. De kosten van nieuwe regionale verbindingswegen zoals rondwegen of aansluitingen tussen de bestaande snelwegen dienen niet ten laste te komen van de gemeentelijke begroting maar van de provincie. 
Mijn werk: organisatieadviseur, medezeggenschapscoach.

2. Irene Brits

Foto: SP
In mijn werk spreek ik veel mensen en hoor ik ook veel. Voor Woerden wil ik dan ook veel verbeteren: de verdeling van woningen, het beleid van Fermwerk, schoolzwemmen, armoedebestrijding, kansenonderwijs, medische voorzieningen, gaswinning.
Mijn werk: taxichauffeur en (studerend voor) docent Engels.

3. Dave Dros

Foto: SP
Voor Woerden wil ik bereiken dat sport voor iedereen betaalbaar is, dat kinderen op de basisschool 3 uur per week mogen sporten, dat het schoolzwemmen terugkomt, er meer sociale huurwoningen zijn en gelijkwaardige kansen. 
Mijn werk: verenigingsondersteuner, actief in de voetbalsport.

4. Wim Ligter

Foto: SP Woerden
Sport is mijn leven. Voor Woerden zet ik mij dan ook in voor de sportpromotie voor de jeugd, voor kleine en grotere sportclubs en voor recreatiemogelijkheden.
Mijn werk: bondstrainer in de handboogsport en jeugd-wedstrijdtrainer. 
 

5. Edo de Roo

Foto: SP Woerden

Ik wil opkomen voor de mensen die dat om uiteenlopende redenen vaak zelf niet (meer) goed kunnen. We hebben het best goed in Woerden, laten we dat goed verdelen!
Mijn werk: medewerker technische Servicedesk.

6. Leen de Vries

Foto: SP
Ik kom op voor de hardwerkende Woerdenaren, voor goed OV, doorstroming van het verkeer, dat het goederenvervoer geen onnodige vertragingen heeft. Ook wil ik dat Woerden niet wordt volgebouwd en er niet naar gas wordt geboord.
Mijn werk: heftruck chauffeur bouwmateriaal (ruim 20jr)
 

7. Marjan Vogel

Ik wil gewoon dat Woerden een stad is waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Moet lukken, met een sterke SP in de raad.
Ook maak ik mij in mijn werk sterk voor de Woerdenaren.
Mijn werk: vrijwilligerscoördinator.

8. Fleur van den Bogaard

Ik maak mij sterk voor de jeugdzorg en de natuur in Woerden, Kamerik en Zegveld. Sinds 8 actief in Snel en Polanen voor de jeugd. Grootste klus; een trapveldje voor kinderen in Waterrijk.
Mijn werk: Pedagogisch conciërge.  

9. Nel Hoetmer

Foto: SP Woerden
Voor Woerden wil ik graag een sociaal woningbeleid. Meer betaalbare woningen voor jong en oud, voor starters en 65+. In leegstaande kantoorgebouwen appartementen, betaalbaar voor jonge mensen en wat duurder voor middeninkomens.
Mijn werk: facturiste.

10. Kobus Lamboo

Foto: SP
Voor Woerden wil ik dat mensen vanuit hun bijstandspositie weer verzekerd zijn van een baan met toekomst. Verder het behouden van goede medische voorzieningen, geen gaswinning en een goede oplossing van de verkeersproblemen.
Mijn werk: voorzitter FNV lokaal, Bouw. 

 
 
 
 
 

U bent hier