h

Moties, Amendementen, Vragen

SP Moties, amendementen, raadsvragen en bespreeknoties

Chronologisch:

2019-06-27  Motie Inzichtelijkheid consequenties Woerden uit GR FermWerk

2019-06-27 Motie Openbaarheid vergoedingen top FermWerk

2019-05-16 Bespreeknotitie inzake onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

2019-05-09 Amendement terughoudendheid bij opleggen sancties bijstand

2019-03-07 Raadsvragen Hof van Harmelen

2019-03-07 Motie compensatie verhoging energierekening

2019-01-14 SP Motie zwarte bladzijden uit de Woerdense historie

2019-01-14 SP Raadsvragen Hof van Harmelen

2018-12-05 SP Vragen ex art 42 RvO: extreme bemoeizucht Brussel

2018-11-01 SP WhatsApp buurtpreventiegroepen stimuleren en faciliteren

2018-11-01 SP Motie multifunctionele klimaatwal tussen A12 en Woerden

2018-11-01 SP Motie snippergroen

2018-11-01 SP Motie Rookvrije Generatie Woerden

2018-11-01 SP Motie Inoophuis voor jonge moeders met een hulpvraag

2018-11-01 SP Motie Grootschalige winning van energie door Geothermie

2018-11-01 SP Motie ondersteuning verduurzaming koopwoningen

2018-11-01 SP Amendement Samen tegen Gas

2018-09-20 SP Raadsvragen Hof van Harmelen, géén eilandenoplossing

2018-09-20 SP Raadsvragen sociale woningbouw dorpskernen

2018-06-28 SP Raadsvragen Fermwerk

2018-06-28 SP Raadsvragen energietransitie

2018-06-28 SP Motie exploitatie bedrijfsrestaurant gemeente Woerden 

2018-06-28 SP Raadsvragen exploitatie restaurant gemeente Woerden

2018-06-22 SP Vragen ex art 42 RvO extra belastingen woningcorporaties

2018-06-14 SP Motie Stimuleringsfonds onderzoeksjournalistiek 

2018-05-25: SP Vragen ex art 42 RvO inzake huisartsenspoedzorg 

U bent hier