h

Sprekersfragmenten

Hier kunt u de sprekersfragmenten van de SP-fractie in de gemeenteraad naluisteren, tijdens debatten en n.a.v. raadsvragen en moties. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/wilma-de-mooij/fragmenten

U bent hier