h

NIET ZUIGEN, MAAR ZWEMMEN!

27 mei 2011

NIET ZUIGEN, MAAR ZWEMMEN!

Teken de petitie op de website NIET ZUIGEN MAAR ZWEMMEN!

Het in 2010 groots aangekondigde, tijdelijke strandje aan de toekomstige recreatieplas Cattenbroek is niet meer dan een spartelbadje voor peuters en kleuters (zonder badmeester). Ondertussen hebben we in Woerden al 18 jaar geen recreatiebad meer buiten. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

In 1989 ging Woerden deel uitmaken van de provincie Utrecht. De provincie gaf Woerden toestemming om te bouwen in de polder Snel en Polanen. Om de polder bouwrijp te maken had de gemeente zand nodig, veel zand. In 1991 begint de gemeente met het winnen van zand, de opdracht wordt uitbesteed aan Ballast-Van Oord Grondstoffen (BAVOG). Waar zand wordt weggezogen ontstaat een plas. De gemeente besluit dat de plas uit twee delen zal bestaan, twee plassen gescheiden door de Potterskade. Eén plas zal als natuurplas dienen, de ander als recreatieplas. Het lijkt een win-win situatie.

Wanneer in 1993 het recreatiebad van het Batenstein wordt gesloten, nadat de grond is verkocht aan een projectontwikkelaar, wordt verontruste Woerdenaren voorgehouden dat dit gat in gemeentevoorziening zal worden gevuld door de recreatieplas.

Het weggezogen zand was in eerste plaats bedoeld voor het bouwrijp maken van poldergebied in Woerden, maar er meldden zich verschillende partijen die zand nodig hebben en in 1997 wordt de ontgrondingsvergunning verlengd.

In 2004 stort de cultuurhistorische Potterskade in. Om de reden van de instorting te achterhalen wordt een adviesbureau ingeschakeld. Dit bureau brengt de oeverscheringen in kaart en komt tot de conclusie dat de oevers te stijl zijn. De bouw op wooneiland 4 moet direct worden stilgelegd.

Drie jaar later, in 2007, wordt er bericht dat betreding van de braakliggende bouwgrond, i.v.m. niet nader verklaarde werkzaamheden, levensgevaarlijk is. Korte tijd later wordt een vergunning afgegeven tot eind 2011 voor extra zandwinning aan de zuidoostkant van de recreatieplas. Dit extra zand is nodig voor de herstelwerkzaamheden aan de oevers van de zuidoostkant van de plas. De gemeente wil nu plotseling dat er ook evenementen kunnen worden georganiseerd aan de recreatieplas, maar er is van de zuidoostkant zoveel zand weggezogen dat deze locatie nu onder hoogspanningskabels ligt. De plannen voor een recreatiestrand aan de zuidoostkant kunnen de prullenbak in.
Het gevolg is dat er een nieuwe discussie ontstaat tussen de gemeente en bewoners over de locatie van het strand en bijbehorende parkeerplaats en evenementen. De BAVOG heeft al hulp aangeboden bij de aanleg, maar wel in ruil voor extra zandwinning. Is het dan nog niet genoeg geweest?

Dit hele project is totaal uit de hand gelopen; er is zoveel zand weggezogen dat er geen ruimte meer is voor een strand, de plas ligt zo goed als aan de snelweg, kinderen kunnen niet zelfstandig gaan zwemmen en jongeren worden beboet voor wildzwemmen, omdat ze niet tussen de krijsende baby’s willen zitten. Het is genoeg geweest.

Bent u het ook zo zat dat deze ellende op onze zomervreugde drukt? Kom dan in actie! Hou de website in de gaten voor aanstaande acties of neem contact op als u een bijdrage wilt leveren of een goed idee heeft.
nietzuigenmaarzwemmen@gmail.com

U bent hier