h

Strand Cattenbroek met sluiting bedreigd

19 juli 2011

Strand Cattenbroek met sluiting bedreigd

Wegens forse vernielingen aan de snackkar dreigt de gemeente Woerden het gehele stand Cattenbroek te sluiten. De SP Woerden vraagt zich af waarom het strand dicht moet, als de snackkar weggereden kan worden op het moment dat deze niet wordt gebruikt?

Inwoners van Woerden die na een dag hard werken willen bijkomen op strand Cattenbroek zullen om 20.00 uur weggestuurd worden. De gemeente heeft een hekwerk om het toch al sobere strandje laten plaatsen zodat jongeren na sluitingstijd geen kans meer krijgen om vernielingen aan de snackkar aan te brengen. Als er nog één keer vernielingen aan de snackkar worden toegebracht wordt strand Cattenbroek gesloten.

De SP Woerden vindt dat er wel erg gemakkelijk over sluiting van het tijdelijke strandje wordt gedacht. Het is ontzettend rot voor de familie Van den Brink dat hun mobiele snackkar meerdere malen is vernield en dat de voorziening nu voor onbepaalde tijd gesloten is. De gemeente benoemt dat zij weet dat het om een groep van 20 jongeren gaat die de vernielingen aanbrengt (AD 6-7 ‘strand gaat na achten op slot’). Maar in plaats van hen collectief aansprakelijk te stellen dreigt de gemeente met volledige sluiting van het strand. Nu wordt heel de gemeenschap gestraft. Zou het daarbij niet veiliger zijn om de snackkar te stallen en alleen te plaatsen aan het strand bij verwachte drukte, of pas te plaatsen als er betere voorzieningen zijn aangebracht in het recreatiegebied. Als het gebied definitief is ingericht zullen er structureel meer recreanten komen die wel een frietje lusten.

Momenteel wordt het onderzoek naar de wenselijkheid van verdere zandwinning bij recreatiegebied Cattenbroek afgerond. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds goede recreatieve voorzieningen voor de inwoners van Woerden en anderzijds opbrengsten uit zandwinning om tegenvallende prestaties, c.q. bestuurlijke dwalingen, van de gemeente te compenseren (Defensie-eiland). Als besloten wordt om de vergunning te verlengen zal volledige ingebruikname van plas Cattenbroek op de lange baan geschoven worden en worden recreanten wederom met een kluitje het riet ingestuurd. Volledige ingebruikname en exploitatie van het recreatiegebied kan namelijk alleen als de zandwinning in het gebied volledig is afgerond.

Ballast – van Oord heeft in 2009 een verzoek ingediend om de recreatieplas te mogen vergroten en langer door te gaan met zandwinning. Dit verzoek is destijds afgewezen door het vorige college omdat dit een nihil rendement met een mogelijk risico op zou leveren voor de gemeente (< 0.2%). Met het aantreden van het huidige college in mei 2010 wordt op verzoek van wethouder Schreurs een tweede onderzoek in gang gezet naar de mogelijke baten bij uitbreiding van de plas.

Tegelijkertijd worden er nieuwe plannen ontwikkeld voor de inrichting van het recreatiegebied. Het gebied moet nu – tegen de wil van omwonenden in – ook als evenemententerrein dienst kunnen doen. Woerdense verenigingen als Scouting Woerden, Kanovereniging Wyrda en Duikteam Woerden moeten nog maar afwachten of er nog plek voor hen is aan de plas – terwijl hier al wel gesprekken over zijn geweest – en gebruik van het toekomstige strand zal straks (deels) wellicht tegen betaling moeten gaan gebeuren.
De kosten van het tweede onderzoek en het opnieuw herzien van het inrichtingsplan waren niet begroot en zijn betaald vanuit de reserves van het grondbedrijf. Het oude inrichtingsplan is naar de prullenbak verwezen en de daarmee gemoeide ontwikkelkosten zijn zodoende ook over de balk gegooid. Nu wordt er gesteld dat de gemeente geen geld meer heeft voor de inrichting van het gebied.

De nieuwe plannen van de gemeente zijn gesmeed achter gesloten deuren en zijn slechts gepresenteerd aan de ´klankbordgroep Cattenbroek’. De leden van de klankbordgroep mogen de plannen echter niet meenemen om te bespreken met hun achterban en worden daardoor gehinderd om volwaardige medezeggenschap over de nieuwe plannen van de gemeente te ervaren.

Na aandringen van inwoners en de gestarte actie ‘Niet Zuigen Maar Zwemmen!’ van de SP Woerden heeft de gemeente Woerden toch besloten een deel van recreatieplas Cattenbroek voortijdig vrij te geven voor kleinschalige waterrecreatie. Op 4 van de 45 beschikbare hectares oppervlaktewater kunnen roeiers, zeilers en surfers “zich nu uitleven” doordat er simpelweg een tweede ballenlijn over de breedte van de plas is gespannen. Minder dan 10 % van het gebied kan nu gebruikt worden waarvoor het oorspronkelijk voor bedoeld is, nl. een mooie recreatieve voorziening voor alle inwoners van de gemeente Woerden.
Voor zwemmers is de situatie echter niet verbeterd. Het is nog steeds niet veilig om voorbij de eerste ballenlijn te zwemmen dus het blijft voorlopig bij ‘pootje baaien’, mits strand Cattenbroek tenminste open blijft.

De SP Woerden is een petitie gestart onder de noemer ‘Niet Zuigen Maar Zwemmen!’. Er zijn inmiddels honderden handtekeningen opgehaald. Vindt u ook dat het tijd is dat de gemeente Woerden de voorziening realiseert die het heeft beloofd en bent u het uitzicht op die zuiginstallatie ook zat? Teken dan nu de petitie op www.nietzuigenmaarzwemmen.nl. De SP Woerden zal de petitie aanbieden aan wethouder Schreurs.

U bent hier