h

Gemeente verhaalt schade oplevering recreatieplas op Ballast

23 mei 2012

Gemeente verhaalt schade oplevering recreatieplas op Ballast

De gemeente Woerden zal een schadeclaim sturen naar Ballast omdat recreatieplas Cattenbroek niet volgens afspraak is opgeleverd. De gemeente had Ballast tot 1 april 2012 uitstel verleend om alsnog conform de afspraken op te leveren, maar zonder resultaat. Om verdere vertraging in de ontwikkeling van Eiland IV en de recreatieplas te voorkomen, kiest de gemeente er nu voor het gebied in de huidige staat in gebruik te nemen en de schade als gevolg van de afwijkingen op Ballast te verhalen.

Wethouder Schreurs (ruimtelijke ontwikkeling): “Nu de plas niet volgens afspraak is opgeleverd, is dat voor de gemeente een flinke kostenpost. We kunnen minder grond uitgeven voor woningbouw en recreatie. Bovendien moeten we onze plannen aanpassen, zowel voor het wooneiland aan de noordzijde (Eiland IV) als voor het recreatieterrein op de zuidoever. Dat kost tijd en dus geld. Het spreekt voor zich dat we daarvoor gecompenseerd willen worden.”

Het college van B&W heeft diverse juridische vervolgstappen onderzocht. Besloten is nu om een omzettingsverklaring te sturen naar Ballast. Daarmee zet de gemeente de verplichting tot nakoming van de afspraken door Ballast om in een schadeclaim. De gemeente neemt het gebied in gebruik inclusief de gebreken, maar eist wel een vergoeding van de schade die het gevolg is van die gebreken.

 

Wat eraan voorafging

De zandwinovereenkomst met Ballast eindigde op 31 december 2011. Er werd op dat moment o.a. vastgesteld dat de contouren van de recreatieplas niet overeenkwamen met de afgesproken controuren in de zandwinovereenkomst. Dit was onder meer het geval bij Eiland IV van Waterrijk en bij het recreatie-eiland. Het college van B&W had Bavog tot 1 april de tijd gegeven om het gebied alsnog correct op te leveren, maar dit is niet gebeurd.

 

Veiligheid

De oevers zijn stabiel en bij normaal gebruik is er dan ook geen gevaar. De taludlijn bij het recreatie-eiland is zodanig aangepast dat deze veilig is voor recreatie. Ook de talud-afwijking (‘bres’) op eiland IV moet worden aangepast, zodat het ook daar geheel veilig is. Grote werkzaamheden aan de oevers zullen echter zeer voorzichtig moeten worden uitgevoerd.

Bron: Gemeente Woerden

U bent hier