h

STICHTING HUGO KOTESTEIN

11 juni 2013

STICHTING HUGO KOTESTEIN

Het initiatief voor de oprichting werd in 1975 genomen door de Stichts-Hollandsche Historische
Vereniging, als reactie op het vele sloopwerk van historische en beeldbepalende gebouwen in de
Gemeente Woerden. De persoon Hugo Kotestein was een belangrijke bouwmeester in het Woerden van rond 1670.

De stichting heeft als doel het beschermen en bewaren van het cultureel erfgoed van de omgeving Woerden. Daarbij moet men denken aan gebouwen met historische, architectonische of stedenbouwkundige waarde, maar ook aan landschappen, dorpsgezichten en landschapselementen.
Om dat doel te bereiken zit De Stichting Hugo Kotestein onder andere in Gemeentelijke Monumentencommissies en werkgroepen van de Gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Ook geeft de Stichting gevraagd en ongevraagd advies over Gemeentelijke bouwplannen en
Provinciale ontwikkelingen en is ze betrokken bij stads- en dorpsvernieuwing. Maar ook aan particuliere eigenaren van historische panden is gedacht. De stichting geeft hen advies over restauratie, subsidie en vergunningen.
De stichting Hugo Kotestein probeert bij een breed publiek interesse te wekken voor de lokale geschiedenis, monumentenzorg en de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt er een jaarlijkse oorkonde uitgereikt aan een persoon of bedrijf dat zich op dat gebied verdienstelijk heeft gemaakt.
In werkgroepen van Hugo Kotestein zijn vrijwilligers van harte welkom. Ook kan de stichting gesteund worden met een donatie. Kijk voor meer informatie eens op www.hugokotestein.nl

LEEN DE VRIES

Reacties

Wat precies een rijksmonument is, en wat een gemeentelijk monument, kan op Wikipedia worden nagezocht. Ook de gemeente Woerden houdt daar trouwens lijsten van bij.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Woerden_%28pl...

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Woerden

Wikipedia gaat dit jaar proberen alle gemeentelijke monumenten in Nederland op de foto te zetten, dus ook in Woerden!

Reactie toevoegen

U bent hier