h

A-SOCIALE WERKVOORZIENING

24 oktober 2013

A-SOCIALE WERKVOORZIENING

We hebben in juli al bericht over het overgaan van de Sociale werkvoorziening in Woerden in ‘Het Nieuwe Werkbedrijf’ in januari 2014. Hieronder de herhaling.

Het Nieuwe Werkbedrijf bestaat uit de samengevoegde sociale diensten van Woerden, Bodegraven, Montfoort en Oudewater. De sociale diensten worden samengevoegd omdat de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand wordt overgeheveld naar gemeenten, terwijl er door de Rijksoverheid gekort wordt op het budget. Door de samenvoeging van de diensten in het huidige pand van De Sluisgroep blijft er minder ruimte over voor beschutte werkplekken. Er zal extra ingezet worden op het detacheren van mensen met een uitkering (bijstand of Wajong) bij reguliere werkgevers. Mensen met een arbeidsbeperking moeten gaan concurreren met de keuze of ze iemand met of zonder arbeidsbeperking willen plaatsen. De WSW blijft alleen in stand voor mensen die nu al een arbeidscontract hebben. 

De visie van Het Nieuwe Werkbedrijf is dat mensen met een uitkering eerst hun re-integratietraject terug moeten verdienen. De duur van het re-integratietraject wordt niet vooraf vastgelegd en er wordt geen perspectief geboden op een vaste aanstelling. Hierdoor ontstaat een situatie waarin mensen voor een niet nader bepaalde periode arbeid verrichten zonder hiervoor het minimumloon te krijgen en zonder uitzicht op een contract. Daar gaat het wat ons betreft helemaal mis. De werkgever huurt voor een laag bedrag en zonder verplichtingen werknemers in van Het Nieuwe Werkbedrijf. Van deze inkomsten betaalt het werkbedrijf zijn rekeningen, terwijl de werknemer niet eens het minimumloon verdient of pensioen opbouwt. Bovendien worden betaalde krachten op deze manier van de arbeidsmarkt verdrongen. Werkgevers zijn de lachende derde omdat zij voor ‘een prikkie’ goede krachten in dienst kunnen nemen. Doordat werkgevers daarnaast ook nog kunnen aangeven of zij iemand met of zonder beperking in dienst willen nemen, lopen menen die meer ondersteuning nodig hebben het risico om juist nog verder van de arbeidsmarkt verwijderd te raken. 

In november gaan wij samen met het FNV actie voeren, omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een eerlijk loon. Op dinsdag 5 november komen wij om 20.00 uur bij elkaar in het Brediushonk in Woerden om de actie verder vorm te geven. Als u mee wilt doen of zelf ervaring heeft met dit onderwerp, kom dan ook!

 

Reactie toevoegen

U bent hier