h

ACTIE GEWOON WERK, EERLIJK LOON

7 oktober 2013

ACTIE GEWOON WERK, EERLIJK LOON

De Sluis Groep, Sociale werkvoorziening van Woerden, zal per 1 januari 2014 overgaan in ‘Het Nieuwe Werkbedrijf’. De officiële naam van de nieuwe organisatie moet nog bedacht worden maar het wordt langzaam duidelijk waarom het woord ‘sociaal’ uit de projectnaam is gehaald.

Het Nieuwe Werkbedrijf wordt opgericht omdat gemeentes zelf verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Ondertussen wordt er door de overheid gekort op het budget. De sociale diensten van Woerden, Bodegraven, Montfoort en Oudewater worden samengevoegd in het huidige pand van De Sluis.

In het nieuwe plan zal er extra ingezet worden op het detacheren van mensen met een uitkering (bijstand of Wajong) bij reguliere werkgevers, daarom verwacht men dat er minder beschutte werkplekken en begeleiders binnen de organisatie nodig zijn; die zijn dan ook niet beschikbaar. Ook wordt de toestroom tot de Wet Sociale Werkvoorziening is stopgezet; de WSW blijft alleen in stand voor mensen die nu al een arbeidscontract hebben. Mensen die eigenlijk beschermd zouden moeten worden door de WSW, moeten nu dus concurreren met mensen zonder arbeidsbeperking.

De visie van Het Nieuwe Werkbedrijf is dat mensen met een uitkering eerst hun re-integratietraject terug moeten verdienen. De duur van het re-integratietraject wordt niet vooraf vastgelegd en er wordt geen perspectief geboden op een vaste aanstelling. Hierdoor kunnen mensen jaren lang werken zonder recht op het minimumloon, uitzicht op een contract en pensioenopbouw. Daar gaat het wat het ons betreft helemaal mis.

De werkgever huurt voor een laag bedrag en zonder verplichtingen werknemers in van het Nieuwe Werkbedrijf. Van deze inkomsten betaalt het werkbedrijf zijn rekeningen, terwijl de werknemer niet de rechten heeft van een ‘normale’ werknemer. In theorie zou iemand die na ontslag in de bijstand terecht is gekomen zelfs door zijn voormalige werkgever ingehuurd kunnen worden via het Nieuwe Werkbedrijf. Deze persoon zou dan hetzelfde werk doen, maar met behoud van uitkering en zonder pensioenopbouw en uitzicht op een vaste aanstelling.

Betaalde krachten worden zo van de arbeidsmarkt verdrongen en werkgevers zijn de lachende derde, omdat zij voor ‘een prikkie’ goede krachten in hun bedrijf hebben werken. Doordat werkgevers daarnaast ook nog kunnen aangeven of zij iemand met of zonder beperking in dienst willen nemen, lopen mensen die meer ondersteuning nodig hebben het risico om juist nog verder van de arbeidsmarkt verwijderd te raken.

Daarom zegt de SP: Gewoon werk, eerlijk loon! Deze actie gaat volgende maand van start. Allereerst zal er een informatieavond georganiseerd worden over dit onderwerp. Deze avond zal aangekondigd worden op deze website.

Als u wilt meedenken over de actie, of zelf ervaringen heeft die u wilt delen, neem dan gerust contact met ons op. 

Reactie toevoegen

U bent hier