h

Bijzondere bijstand

15 januari 2014

Bijzondere bijstand

Mensen in Woerden die een inkomen hebben lager dan 110% van het minimumloon, komen over het algemeen in aanmerking voor bijzondere bijstand, zoals sporttoeslagen voor kinderen en tegemoetkomingen voor begeleiding en bewindvoering. 
 
In gemeente Woerden wordt er maar in beperkte mate een beroep gedaan op bijzondere bijstand. 
 
Op basis van cijfers van de gemeente blijkt dat de groep mensen die een bijstanduitkering ontvangt, ruim twee keer zo groot als de groep mensen die bijzondere toeslagen ontvangt. 
 
Dit is opmerkelijk aangezien mensen met een minimumloon of lager ook gebruik kunnen maken van deze bijzondere toeslagen. Het zou dus logischer zijn dat er meer mensen zijn die bijzondere toeslagen ontvangen dan mensen die een uitkering ontvangen. 
 
De SP Woerden vermoedt dat de ‘jungle van regels en formulieren’ het voor mensen moeilijk maakt om aanspraak te maken op toeslagen. “Vaak weten mensen niet waar zij recht op hebben. De gemeente verstrekt hierover geen informatie”. 
 
De SP hoort graag uw ervaringen met het aanvragen van toeslagen en bijzondere bijstand bij de gemeente. Voert de gemeente een ontmoedigingsbeleid’?

Reacties

Hallo,
Ik heb ervaring met de moeizame beschikbaarstelling van benodigde bijstandsgelden door de gemeente Oudewater/ Woerden. Uiteraard wil ik daar graag met jullie over in gesprek. Groet, Chris.

Toen dit alles nog via de gemeente liep was het netjes geregeld, maar nu ferm-werk de zaken moet behandelen moet je erg sterk in je schoenen staan om gehoord te worden. Aanvraag formulieren kun je insturen, maar vervolgens hoor je er niets (ook geen bevestiging van ontvangst) op terug dus zul je zelf steeds aan de bel moeten hangen om schot in de zaken te krijgen. Mails met vragen worden ook niet netjes afgehandeld en beloftes dat ze dan na heel veel mail en telefonisch contact eindelijk toezeggen je aanvraag te gaan afronden worden vervolgens ook niet waar gemaakt. nee dan moet je nogmaals twee tot drie maal bellen en dan opeens kan het wel. Niet iedereen is in staat of heeft de energie om zo te moeten vechten dus laten mensen het er maar bij zitten en vragen het volgende waar ze recht op hebben uit pure ellende maar liever niet aan.

Verder wijzen ze een verzoek tot medische kosten ook telefonisch af en kun je dus geen bezwaar aantekenen omdat je niets zwart op wit hebt staan.

Erg ontmoedigend dus inderdaad allemaal en helaas zit ik zelf in dit schuitje met ook het gevolg dat ik medisch noodzakelijke behandeling (kauwfunctie herstellen dmv beugel zodat ook ik weer beter zou kunnen eten, wat mij beperkte gezondheid alleen maar ten goede kan komen)niet kan laten uitvoeren omdat ferm werk zegt daar geen bijzondere bijstand aan te verlenen.

helaas ferm-werk werkt dus niet bemoedigend, was het maar bij de gemeente gebleven, dan wist je altijd waar je aan toe was en die reageerde dan ook vlot en netjes.

Reactie toevoegen

U bent hier