h

Einde spoedeisende hulp?

14 januari 2014

Einde spoedeisende hulp?

De verwachting is dat de spoedeisende hulp (SEH) in Woerden binnen vijf jaar zal sluiten. Er maken te weinig mensen gebruik van de SEH om deze dure voorziening open te houden. De SP maakt zich ernstig zorgen over de langere aanrijdtijd van ambulances en de toegankelijkheid van zorg voor inwoners van gemeente Woerden. 

Onder druk van het huidige kabinet en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars zijn het aantal behandelingen per zorgafdeling in ziekenhuizen genormeerd. Afdelingen die niet de norm niet halen zullen de deuren moeten sluiten. Omdat het Hofpoort Ziekenhuis een relatief klein verzorgingsgebied heeft, voldoen diverse afdelingen zoals de SEH nu of in de nabije toekomst niet meer aan de normering. Door een fusie met het Antonius Ziekenhuis krijgt het Hofpoort Ziekenhuis een groter verzorgingsgebied waardoor het sommige poliklinieken en specialisaties kan behouden. Overige afdelingen en specialisaties worden ondergebracht bij andere, grotere ziekenhuizen.

In een tijd dat zorg en ondersteuning juist dichtbij huis geregeld moeten worden, leidt het overheidsbeleid alleen tot schaalvergroting en een slechtere toegankelijkheid van zorg. Inwoners van gemeente Woerden zullen voor specialistische zorg, ziekenhuisopnames of spoedeisende zorg verder moeten reizen. Zelfs het bevallingscentrum in Woerden wordt met sluiten bedreigd omdat de toekomstige norm van ongeveer 3000 bevallingen per jaar niet gehaald kan worden. Voor aanstaande ouders in de gemeente betekent dit dat zij niet eens meer in eigen gemeente in het ziekhuis kunnen bevallen.

De SP vreest dat de dienstverlening in het Hofpoort Ziekenhuis steeds verder wordt uitgekleed totdat het helemaal niet meer rendabel is om de locatie open te houden. FNV lokaal deelt deze zorg en heeft hierover in het najaar van 2013 kritische vragen gesteld aan de gemeenteraad. De raad stelde toen dat het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn voldoende bereikbaar is en dat de raad geen invloed heeft op het beleid van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid.

Reactie toevoegen

U bent hier