h

Verslag Informatieavond ‘Huur te duur’ SP in Woerden.

28 juli 2015

Verslag Informatieavond ‘Huur te duur’ SP in Woerden.

Foto: SP Woerden / SP Woerden

11 mei jl., is door SP Woerden een informatiebijeenkomst georganiseerd over de alsmaar stijgende huurprijzen van sociale woningen.

Tijdens deze avond met het thema ‘Huur te duur?’ heeft  Remi Poppe van de SP verteld over het beleid van de overheid en de gevolgen van de huurder, vervolgens heeft dhr. Gerard Neijenhuijs van GroenWest de situatie in Woerden toegelicht.

Samengevat vindt de huidige regering dat er ondanks de steeds langer wordende wachttijden, voldoende sociale huurwoningen zijn. Deze worden echter te lang bezet gehouden door mensen met inkomens hoger dan 44.000 euro op jaarbasis, de zogenoemde “scheefwoners”. Het beleid is er dan ook op gericht om scheefwoners uit de sociale huurwoningen te krijgen zodat deze weer beschikbaar komen voor mensen met de laagste inkomens.

Om dit te bereiken heeft de overheid de inkomensafhankelijke huurprijs en de verhuurdersheffing ingevoerd. De inkomensafhankelijke huurprijs bepaalt dat mensen met een hoger inkomen meer huur betalen dan mensen met een lager inkomen, en de verhuurdersheffing is een extra belasting voor sociale woningcorporaties. Beide maatregelen hebben geleid tot een forse huurverhoging. De verhuurdersheffing leidt er ook toe dat corporaties minder geld hebben voor het onderhoud of de bouw van woningen.

Verder heeft de overheid bepaald dat mensen met lagere inkomens niet meer in relatief dure woningen mogen wonen zodat er minder huurtoeslag uitgekeerd hoeft te worden. Dit beperkt de keuzevrijheid van mensen met lagere inkomens en zorgt er voor dat er minder woningen beschikbaar komen voor mensen met inkomens boven de eerste inkomensgrens.

In Woerden lijken de problemen aanvankelijk mee te vallen. De wachttijden zijn wel erg lang, maar de financiële positie van GroenWest is in orde. Hierdoor zijn de huurprijzen van woningen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huurprijzen van corporaties in Utrecht, relatief laag en kan GroenWest nog wel investeren in onderhoud en nieuwbouw. Toch zijn ook in Woerden de huurprijzen de laatste 2 jaar met bijna 10% gestegen, en 1 juli jl. is de huur voor zogenoemde scheefwoners met 5% verhoogd.

Voor de huurders die net boven de inkomstengrens uitkomen kan dit vervelend uitpakken. De huurprijs stijgt alsmaar terwijl zij geen hypotheek krijgen, en de huurprijzen in de vrije sector al helemaal torenhoog zijn. Duizend euro in de maand aan huur en servicekosten is in Woerden al heel ‘gewoon’, maar voor heel veel mensen niet op te brengen. Dit wordt overigens aan den lijve ondervonden door wethouder Margot Stolk die zelf na ruim een jaar zoeken nog geen betaalbare woning heeft kunnen vinden in gemeente Woerden. Maar dat terzijde...

Op dit moment hebben vooral de mensen met een inkomen net boven de sociale huurgrens, die problemen hebben met het vinden en of behouden van een betaalbare woning. Dit komt ook naar voren in de woonvisie van Gemeente Woerden. Bewoners geven aan behoefte te hebben aan huurwoningen in de vrije sector met een huurijs tussen de 750 en 850 euro.  GroenWest richt zich op de sociale woningbouw en kan dus niet in deze behoefte voorzien. En projectontwikkelaars zien door de hoge grondprijzen waarschijnlijk geen kansen om relatief goedkope huurwoningen op de markt te brengen. En dat is waar de gemeente op zou kunnen sturen. Als de gemeente nog gronden heeft zou er overwogen kunnen worden om de grond niet te verkopen maar te verpachten zodat er invloed uitgeoefend kan worden op de te bouwen woningen en de huurprijzen hiervan. Daarbij zal de grond de waarde niet verliezen en het verpachten zorgt toch voor inkomsten voor de gemeente. Dit is echter een optie voor de toekomst. Wat kan er gedaan worden voor de mensen die nu wachten op een woning of die nu de huur niet meer op kunnen brengen? Voor hen is het belangrijk dat er actie wordt gevoerd en dat het overheidsbeleid wordt bijgesteld. Remi Poppe heeft er dan ook op ‘gehamerd’ dat huurders, gemeenten en corporaties de handen in een moeten slaan om de regering in te laten zien dat er een tekort is aan betaalbare woningen en dat de maatregelen die zij hebben genomen een averechts effect hebben. Heeft u ook moeite om uw huur te betalen of kan u helemaal geen betaalbare woonruimte vinden, neem dan contact met ons op via woerden@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier