h

de Zuwe-Hofpoort ... een puntje van debat

27 januari 2016

de Zuwe-Hofpoort ... een puntje van debat

Foto: Edo de Roo / dec-2015-hofpoort-achterzijde

SP Woerden wilde met meerdere partijen om de tafel zitten om over de situatie rond het Hofpoort te debatteren.

Begin januari 2016 is het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gefuseerd met het Anthonius. Een fusie die gezien de marktwerking in de zorg wel begrijpelijk is, maar gezien de steevaste uitleg “dat dit beter is voor de klant” toch ook onbegrijpelijk, want de zorg wordt niet beter, moet van verder weg worden gehaald, en is ook niet goedkoper. Wel blijkt hier de macht van de zorgverzekeraar, klaarblijkelijk de grote winnaar van de marktwerking. Door op minder plaatsen zorg te verzorgen kunnen contracten met hogere winsten worden afgedwongen en wordt mogelijk bezuinigd op “overhead”. Daar waar de verzekeraar een dubbeltje meer verdient, wordt door het volk een kwartje meer uitgegeven aan o.a. vervoer, want vanuit Woerden kan niemand meer met de fiets naar het ziekenhuis. En wie in het ziekenhuis komt te liggen kan bezoek ook wel vergeten, want “even” op bezoek is straks een kostbaar dagje uit in plaats van voor het boodschappen doen langs op het bezoekuur. Dat wordt aan u verkocht als “betere zorg”.

Daar waar de verzekeraar een dubbeltje meer verdient, wordt door het volk een kwartje meer uitgegeven

Om al deze zorgen nog eens op tafel te krijgen, had de SP Woerden een breed discussiepanel uitgenodigd voor een debat-avond. Lokale politici, landelijke politici, de Clienten Raad, de huisartsen in Woerden en omgeving, en de Raad van Bestuur.

 

Helaas heeft de Raad van Bestuur deze uitnodiging niet geaccepteerd. Ze wil graag meewerken aan een debat-avond, maar enkel wanneer deze uitnodiging niet wordt verstuurd van een politieke partij, maar vanuit een college B&W.

 

SP Woerden wil nu een collectief gaan vormen om samen met de andere politieke partijen en stakeholders een debatavond te organiseren, bij voorkeur in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

 

De reeks accreditaties, keurmerken en erkenningen die het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis jaarlijks binnen haalt is voor de kwaliteit van de zorgverlening het beste bewijs voor de kwaliteit van dit ziekenhuis. Daarom lijkt de beslissing te fuseren nog meer een financiële beslissing te zijn, en wel een beslissing die niet in het voordeel van de clienten is, en ook niet in het voordeel van het personeel. Ook getuigt het niet van een ruime vooruitziende blik van de verzekeraars noch de Raad van Bestuur, want het Ziekenhuis is vlak voor de fusie nog voor miljoenen euro’s verbouwd, en dat geld is nu geen investering meer. Daarmee lijkt het behaalde voordeel niet terecht te komen bij de mensen die dit voordeel moeten betalen en is de kans groot dat de Woerdenaar straks duurdere zorg in een verdergelegen ziekenhuis krijgt, in een ziekenhuis dat tot nu toe deels leeg stond, en zijn kwaliteit daarmee dus niet heeft kunnen bewijzen.

 

Hopelijk lukt het het nieuw te vormen collectief wel om alle partijen voor een vruchtbaar debat aan de tafel te krijgen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier