h

Trage weg en trage besluitvorming

1 februari 2016

Trage weg en trage besluitvorming

Foto: Google 2010 / Google Maps

De doorstroming en de veiligheid op de Steinhagenseweg is belabberd. De SP vindt dat er op korte termijn wat gedaan moet worden om deze zaken te verbeteren maar vindt helaas geen gehoor bij de wethouder en het wijkplatform.

De Steinhagenseweg in Woerden is van oorsprong een provinciale verbindingsweg naar de rijksweg, de A12. Maar sinds de jaren ’90 is er hard gebouwd aan de wijk Snel en Polanen en een decennium later is de bouw van Waterrijk gestart. 

De provinciale weg ligt nu dwars door deze woonwijken en voert langs scholen, kinderdagverblijven, een voetbalvereniging, een winkelcentrum, een kerk en de Sociale Werkvoorziening. De plannen om de Steinhagenseweg te ontlasten (zoals Bravo 6C) zijn tot nu toe op niets uitgelopen en op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om de situatie te verbeteren. De Steinhagenseweg kent veel kruispunten waar automobilisten vanuit de wijk de weg naderen, of juist af willen slaan, en hierbij een fietspad over moeten steken. Daarnaast moeten veel fietsen de weg meerdere keren oversteken om bij hun werk, de voetbalclub, of bij school te komen.

Er zijn twee knelpunten aangemerkt die in het bijzonder tot veel verkeersopstopping en gevaarlijke situaties leiden. Eén daarvan is de oversteekplaats voor fietsers naast de rotonde Steinhagenseweg / Minkemalaan. Fietsers uit beide richtingen steken vanuit de dode hoek van de automobilisten over. Dit komt doordat het fietspad niet is betrokken bij de rotonde en de niet-eenduidige rijrichting die hierbij komt kijken. Dit is niet alleen heel gevaarlijk maar zorgt er ook voor dat auto’s langer moeten wachten.

Volgens de SP kan de doorstroming op de Steinhagenseweg aanzienlijk worden verbeterd als het fietspad bij de rotonde wordt betrokken. Dit is tijdens een persoonlijk gesprek met wethouder Stolk ook voorgesteld aan de gemeente. Maar zoals bekend laat de gemeente momenteel onderzoek doen naar de mogelijkheden om de verkeersituatie op de Steinhagenseweg structureel te verbeteren. Zo wordt er onderzocht of het zinvol en haalbaar is om een fietstunnel aan te leggen. In afwachting van de onderzoeksresultaten stelt de wethouder dat er op korte termijn geen geld zal worden uitgegeven aan verbetering van de rotonde, omdat er op lange termijn mogelijk een fietstunnel wordt aangelegd. Maar mogelijk dus ook niet.

In het huidige bestemmingsplan is te zien dat het fietspad bij de rotonde betrokken zou worden. Dit had de gemeente dus al jaren terug op deze manier kunnen realiseren en de SP  vindt dat dit op korte termijn alsnog moet gebeuren. Zonder eerst de mogelijke aanleg van de fietstunnel af te wachten omdat dit immers nog jaren kan duren, en omdat het een relatief kleine investering is om de doorstroming op korte termijn te verbeteren.

Verder zou er een extra fietspad parallel aan de Steinhagenseweg aangelegd kunnen worden voor scholieren die vanaf de Minkema locatie Steinhagenseweg richting het station fietsen. Zo hoeft deze groep helemaal niet meer over te steken. 

Deze plannen heeft de SP ook voorgelegd aan het wijkplatform Snel & Polanen / Waterrijk. De voorzitter van het wijkplatform heeft tijdens een gesprek echter laten weten tegen een verbeterde doorstroming van de Steinhagenseweg te zijn omdat dit alleen maar zou leiden tot meer sluipverkeer: Automobilisten of vrachtwagenchauffeurs die vanaf de A2 binnendoor naar de oprit A12 rijden en zo de drukte rond Utrecht omzeilen. Een verbeterde doorstroming zou dan leiden tot meer verkeer en meer fijnstof in de wijk.

De SP denkt dat het verhinderen van initiatieven om de doorstroming te verbeteren niet in het belang is van de inwoners van Woerden en omliggende kernen. “En gezien de reacties op de flyer-actie en het huis-aan-huis onderzoek dat de SP heeft uitgevoerd, blijkt vrijwel iedereen in de wijk er net zo over te denken. Daarom is het jammer dat juist het wijkplatform een andere kijk op zaken heeft”.

 

Reacties

Volgens de wethouder komt er een nieuwe Steinhagenseweg langs het spoor, en de fietsers blijven waar ze nu ook zijn!

En er komt ook een fietserstunnel. En dat gaat nog heel erg lang duren. Ondertussen staat de hele wijk al laren lang in de file, en blijft dat dus de komende jaren ook nog wel zo.

Reactie toevoegen

U bent hier