h

Infoavond Vluchtelingen

22 maart 2016

Infoavond Vluchtelingen

Foto: Edo de Roo / SP Woerden

Gisteravond sprak Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de SP, in Woerden over de vluchtelingenproblematiek. 

Ook Renée van Baal van Vluchtelingensteunpunt Woerden gaf een presentatie over het traject dat vluchtelingen doorlopen voordat ze in een stad een huis toegewezen krijgen.

Vanuit het publiek waren de volgende vragen gesteld:

 • Wordt er niet aan inwoners die op de wachtlijst staan voorbijgegaan, door de versnelde instroom van vele statushouders?
 • Wordt het tekort aan (koop)woningen daadwerkelijk opgeheven door snelle containerbouw en ombouw van bestaande panden?
 • Worden de huidige wachtlijsten voor een woning in stad en kernen echt fors ingekort en alzo ook de doorstroom bevorderd?
 • Zijn de wooncontainers daadwerkelijk het soort woning waar de autochtone wachtende starters al jaren van dromen? 
 • Wat is het effect van het containeraanbod aan startende autochtonen op draagvlakcreatie. 
 • Hoelang wordt verwacht dat de mensen in de (tijdelijke) blokwoningen verblijven, is er nadien voldoende waarborg voor doorstroom naar regulier woonaanbod?  Welke termijn. Wat zijn de plannen.
 • Hoe wordt voorkomen dat versnelde instroom van statushouders leidt tot het creëren van 'nieuwe' achterstandswijken? 
 • Wordt in het verwachten van vergaande burenhulp niet voorbijgegaan aan de privacybehoefte van de mens en de druk die men normaliter reeds ervaart in de gezinszorg, mantelzorg, ouderschap, vriendschapszorg of gewoon in het eigen leven? 
 • Wat wordt nu concreet gedaan om de inwoners voor te bereiden op de instroom van de nieuwe medeburgers? Anders dan de mededeling dat de situatie is zoals die is en dat men het heeft te accepteren. 
 • Op welke wijze wordt voldaan aan de )toenemende) vraag naar betaald werk, in een arbeidsmarkt met plm. reeds 600.000 werklozen.
 • Is er sprake van een bewust creëren van schaarste op de huizenmarkt, met als motivatie het opdrijven/in stand houden van de hoogte van de huizenwaarde?

Reactie toevoegen

U bent hier