h

Onze vragen aan Minister Kamp (2015)

22 februari 2017

Onze vragen aan Minister Kamp (2015)

Vermilion Energy dient geen gelegenheid te krijgen om te boren in Het Groene Hart. Het is onacceptabel dat de overheid (de kans op) trillingen en bevingen door fossiele brandstofwinning naar Woerden en omgeving brengt. 

Geen enkele willens en wetens door de mens veroorzaakte beving is acceptabel. We zullen onze energievoorziening z.s.m. op andere manieren vorm moeten geven en te stoppen met het veroorzaken van aardbevingen in de ondergrond van Nederland. Stoppen met boren.

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft in april 2015 de vragen van SP Woerden over de olie- en gaswinning in het 'kleine veld' Papekop meegenomen in de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer aan minister Kamp. Ook daarna bleven we alert op een eventuele voorgenomen actie van Vermilion in het Papekopveld. De recente onverwachte boring in Heereveen heeft ons de haren doen rijzen. 

Lees via deze link de antwoorden van Min. Kamp op onze vragen uit 2015: https://woerden.sp.nl/sites/woerden.sp.nl/files/attachments/21-10-2015_b...

In april 2015 had SP Woerden diverse vragen. Deze zijn meegenomen in de bovenstaande brief aan Minister Kamp:

- Wat kunnen we verwachten van de effecten van gas- of oliewinning als de thans niet-actieve breuklijnen onder het (dichtbevolkte) Midden Nederland worden geactiveerd. En wat betekent dat voor de verwachtingen t.a.v. andere (toekomstige) wingebieden op land en onder zee die in de buurt of in het verlengde liggen van breuklijnen. We weten dat aardbevingen in Limburg in verband staan met het activeren van niet actieve breuklijnen t.g.v. en dat de verwachtingen t.a.v. de kracht van de bevingen voor Groningen reeds in de loop der tijd is bijgesteld tot voorbij de grens van 3,9 Schaal van Richter.

- Wat is bekend over de mate van duurzaamheid in het voorkomen van bevingen door het opvullen van de ruimten waaruit gas/olie gewonnen wordt, Is bekend welke risico’s daar in de toekomst mee gemoeid zijn.

- Vind de minister het verantwoord om (toekomstige) schade aan gebouwen, psychosociale en gezondheidsschade, milieu- en landschapsschade te legitimeren door olie- en gaswinning en daaruit voortvloeiende elektriciteitvoorziening terwijl alternatieven denkbaar en wellicht met enige moeite haalbaar zijn.

- Is de minister bereid extra te investeren in (jong) ondernemerschap op het terrein van duurzaamheid en schone en alternatieve energie uit bijvoorbeeld water, wind, schone (natuurlijke) chemische/natuurkundige principes of anderzijds met daaraan gekoppeld een snelle uitrol van de winning en verkoop van alternatieve energie wereldwijd?

- Is bekend wat het effect kan zijn van een dergelijke inzet op de realisatie van het onafhankelijk zijn van gas- en olie leveranciers, op de werkgelegenheid en op de export inkomsten?

- Vind de minster dat het landsbelang in financieel opzicht het best gediend is door gas- en oliewinning of is hij bereid tot een herziening van de bekostiging van de overheidsfinanciering met in achtneming van de kosten die gemoeid zijn bij een permanente stopzetting van gas- en oliewinning.

- Is de minister bereid extra te investeren in de bouw van duurzame energiezuinige woningen en woonzorg omgevingen voor jong en oud en alzo de werkgelegenheid te bevorderen?

Reactie toevoegen

U bent hier