h

Veiligheidsrisico's en kans op fikse schade door brandstofwinning in het Groene Hart

6 juni 2017

Veiligheidsrisico's en kans op fikse schade door brandstofwinning in het Groene Hart

Ook Zuid-Holland kan te maken krijgen met veiligheidsrisico’s en fikse schades als gevolg van aardgaswinning. Hiervoor waarschuwen de fracties van SP, Groen Links, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP en 50PLUS in Provinciale Staten. Aanleidingen zijn concrete plannen om op meerdere locaties in Zuid-Holland nieuwe gasvelden aan te boren.

Het gaat om plannen voor aardgaswinning in Midden-Delfland, bij Haastrecht en om exploitatie van het Papekopveld onder Woerden via een boorinstallatie bij de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De fracties van SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, CU/SGP, CDA en 50plus hebben schriftelijke vragen ingediend bij het provinciebestuur.

De partijen wijzen niet alleen op de risico’s van forse schade aan woningen en wegen door aardbevingen en verzakking. Ook de landbouw loopt risico door de versnelde bodemdaling, verzilting en bodemverontreiniging. Verder draagt aardgaswinning –als vorm van fossiele energie– niet bij aan de Zuid-Hollandse inzet op de transitie naar duurzame energie.

De provincie Utrecht en de gemeenten Woerden en Gouda hebben zich inmiddels richting het Rijk uitgesproken tegen de boringen in het Papekopveld. Ook de gemeente Midden-Delfland overweegt sterk zich tegen de gasboringen te verzetten. SP, GroenLinks, PvdD, CU/SGP, CDA en 50plus dringen er bij het provinciebestuur op aan dit ook te doen.

De partijen willen daarnaast bij voorbaat duidelijkheid over de aansprakelijkheid, mochten de plannen onverhoopt toch doorgaan. Daarbij horen heldere afspraken over vergoeding van schade aan woningen en wegen, compensatie van woningwaardedaling en afhandeling van andere vormen van schade en veiligheidsrisico’s door versnelde bodemdaling.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is bezorgd: ‘De Zuid-Hollandse veengebieden zakken ook zonder gaswinning al hard genoeg. Daarnaast mogen we toch hopen dat er door Groningen genoeg pijnlijke lessen zijn geleerd. Veel inwoners verloren hun huis, hun gevoel van veiligheid en lijden enorme financiële schade. Zo ver mogen we het hier dus niet laten komen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met SP-fractievoorzitter van de Provincie Zuid Holland Lies van Aelst via 06-51602054 of lvaelst@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier