h

Wat kan Woerden leren van Groningen? Doe mee, meld je aan!

19 juli 2017

Wat kan Woerden leren van Groningen? Doe mee, meld je aan!

Foto: Provincie Utrecht / Kadernota ondergrond 25-2-14

Woerden kan, om olie- en gaswinning effectief tegen te gaan onder de wijk Papekop, leren van de evaringen uit Groningen. De Groningers hebben veel strijd moeten leveren om de gaskraan omlaag gedraaid te krijgen. 

De petitie 'Laat Groningen niet zakken' is 210.000 keer ondertekend. Groningers hielden een brei-aktie en maakten zo een lappendeken van 500M2 die zij, samen met de bekende carberetier Freek de Jonge, mee namen naar Den Haag. 

De gaskraan werd in de afgelopen jaren mondjesmaat omlaaggedraaid. Maar nog lang niet ver genoeg. De ellende in Groningen is megagroot. Veel huizen hebben schade of staan op instorten. Ook prachtige monumenten overleefden het niet. Inwoners in Groningen worden er ziek van, letterlijk of figuurlijk. Het is schandalig wat in Groningen gebeurt.

SP Woerden lanceerde de petitie 'Laat het Groene Hart niet barsten' en haalde handtekeningen op in Woerden en Gouda. De teller staat op plm. 2000. (online 1131 keer). Dat is nog niets in vergelijking met de strijd die de Gronigers moesten leveren, en nog steeds leveren. 

Krijgen de Woerdenaren dezelfde toestanden als hier naar olie- en gas wordt geboord?
De winning in Groningen is al decenia aan de gang, het gebied waar gewonnen wordt is een stuk groter zei onlangs een woordvooerder van de oliemaatschappij Vermilion Energy. Wat daar gebeurt zou hier onmogelijk zijn.

SP Woerden zegt, we trappen er niet in. Ook voor Groningen was indertijd al bekend wat de effecten van olie-en gaswinning zouden zijn (ook letterlijk) en toch koos de Regering ervoor om verder te gaan winnen. Ook toen meer en meer duidelijk werd dat de winning tot aardbevingen leidt, (mogelijk tot 4 op de schaal Richter) ging men door.
De onderzoeksbureau's (gefinanciëerd door de overheid) stelden rapporten op en bij, nieuwe meetapparatuur maakte steeds meer mogelijk en vooral ook steeds meer duidelijk. En, toch ging men door. 
Het vertrouwen in de Overheid t.a.v. de winning en in de olie- en gaswinningsmaatschappijen is blijvend weg. 

Op basis van de kennis die er nu is zou Woerden 2 cm kunnen zakken, SP Woerden beschikt echter over informatie die een ander beeld laat zien. Ook de effecten op het milieu en op de land- en tuinbouw en de waterwinning zijn te groot.
We willen geen olie- en gaswinning in Het Groene Hart.

Slechts door mega protest van de Groningers is de minister van economische zaken dhr. Kamp ertoe bewogen om de kraan omlaag te draaien. Uit alles blijkt dat de winning onder Groningen onverantwoord was en is.
Het is bovendien niet aan de burgers uit te leggen dat een Regering omwille van de winst doorzet, terwijl er zoveel alternatieven zijn.

Het kán anders, en het kan snel!
Urgenda heeft een uitstekend plan gemaakt waarmee Nederland in 2030 volledig duurzaam werkt. Terwijl Rutte normaliter haast heeft en niet kan wachten om plannen door te drukken, ligt hij hier in de achteruithangmap.

SP Woerden adviseert inwoners om zich nu al te verenigen, om de vuist nog sterker te maken. Bent u met 2 of meer inwoners daartoe bereid, neem dan contact met ons op woerden@sp.nl. Wij kunnen u ondersteunen met raad en daad. De SP heeft daar enorme ervaring mee. Ook op juridisch terrein is in Groningen veel geleerd.

Teken a.u.b. in ieder geval de petitie op www.laathetgroenehartnietbarsten.nl en meld je aan bij de SP in Woerden. 

Ook in Woerden kunnen we een sterke vuist maken! We kunnen de olie en gaswinning stop zetten en er zorg voor dragen dat volop wordt ingezet op schonere, goedkopere en duurzame energie in heel Nederland. Dat doen we als SP Woerden graag door samen met inwoners actie te voeren en door het verzamelen van handtekeningen in stadscentra en buurten. 
Ook online kunt u de petitie ondertekenen. https://petities.nl/petitions/laat-het-groene-hart-niet-barsten?locale=nl

De afgelopen maanden zijn er t.a.v. het tegengaan van olie- en gaswinning al flinke stappen gezet door de SP Woerden. Op initiatief van de diverse SP fracties zijn er vragen gesteld en moties ingediend in de gemeenten Gouda en Alphen en de Provincie Utrecht en Provincie Zuid Holland en in de Tweede Kamer. Met dank aan de politieke partijen die de moties mede indienden. En er is gelobbyd onder de waterschappen. 
De gemeentelijke en provinciale moties kregen voldoende steun. De formatiepartijen in de TK kozen er helaas voor om bij de stemmingen achteruit te hangen en de motie Beckerman van 4 juli jl. niet te ondersteunen. Ondertussen pompen de olie-en gasbedrijven door en komen nieuwe winningsgebieden in beeld. 
Voor meer informatie: zie de website www.laathetgroenehartnietbarsten.nl

Reactie toevoegen

U bent hier