h

De SP opent Meldpunt kwaliteitszorg Woerden (en omgeving) t.g.v. fusie Hofpoort-Antonius

21 juli 2017

De SP opent Meldpunt kwaliteitszorg Woerden (en omgeving) t.g.v. fusie Hofpoort-Antonius

Foto: SP Woerden

SP Woerden heeft een meldpunt geopend. U kunt uw mening delen over wat u heeft ervaren met bijvoorbeeld de spoedzorg en ambulancezorg of een bezoek aan de huisartsenpost in Leidsche Rijn. Ook horen we graag uw mening over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in het Hofpoort Ziekenhuis. 

Graag horen we van u en andere inwoners, van ambulancepersoneel, artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, management en ondersteunend personeel de meningen, zorgen en ervaringen. Dat kunnen zowel negatieve kritische als positieve berichten zijn. Melden kan anoniem.

Wij maken ons grote zorgen over de kwaliteitszorg voor de inwoners van Woerden en het omringende buitengebied.

Het ziekenhuisbestuur is druk doende om er zorg voor te dragen dat na het sluiten van de spoedzorg in het Hofpoort Ziekenhuis nu ook de huisartsenpost naar Leidsche Rijn kan worden verplaatst. 
De volgende stap kan zijn het centraliseren van de verloskunde en IC-zorg (intensive care) in Utrecht.

Velen van u denken dat dit een gelopen race is. Echter, de kwaliteitszorg dient niet in het geding te komen nu de menselijke maat in Woerden volledig zoek lijkt te zijn terwijl TOMTOM, Google Maps of de ANWB routewijzer de levenskansen van de inwoners lijken bepalen in plaats van de reële rijtijden.
De A12 zal de komende tijd meer en meer dichtslibben terwijl de aanrijtijden nu al niet gehaald kunnen worden. Het is niet ondenkbaar dat het (patiënten)bestand in Woerden in de nabije toekomst groter zal zijn. 

Voor de inwoners is het niet te begrijpen dat de Woerdense huisartsen niet 24/7 zorg aan de patiënten zouden kunnen bieden vanwege de noodzaak van zitting in een aan Utrecht gelieerde coöperatie.

SP Woerden opende een MELDPUNT KWALITEITSZORG WOERDEN. 
We horen graag uw mening en ervaringen, zodat we samen een vuist kunnen maken voor kwaliteitszorg in Woerden. 

U kunt uw verhaal ook aan ons mailen, wat heeft u meegemaakt? Dat mag kort of uitgebreid zijn en zowel positief als negatief. woerden@sp.nl

Alvast bedankt!

 • Wat is uw ervaring met de ambulancezorg?
 • Wat is uw ervaring met de huisartsenpost?
 • Wat is uw mening over het sluiten van de spoedeisende hulp?
 • Wat is uw mening over de mogelijke sluiting van de huisartsenpost?
 • Was u in een acute situatie op tijd in het Ziekenhuis? 
 • Hoeveel tijd zat er tussen de melding van een acute situatie en de aankomst van de ambulance?
 • Vindt u dat Woerden een ziekenhuis nodig heeft dat beschikt over bedden voor verloskunde?
 • Vindt u dat Woerden een ziekenhuis nodig heeft dat beschikt over IC-Zorg (intensive care)?
 • Heeft Woerden een ziekenhuis nodig waar geopereerd kan worden?
 • Wat is uw mening over de fusie van Zuwe Hofpoort met Antoniusziekenhuis?
 • Bent u bereid om mee te doen als we acties gaan voeren?

U kunt uw mening en ervaring ook delen via onderstaand formulier.

Reacties

Door (nare) omstandigheden de afgelopen paar manden me niet bedenken wat ik zo'n 5 keer bij de HAP/SEH geweest in de avond uren. B.v. één keer voor een aderlijke bloeding (spuiter). Wil me niet bedenken wat er gebeurd zou zijn als ik in het holst van de nacht naar Nieuwegein had gemoeten! Heb na een klacht bij Primair Huisartsenposten een brief ontvangen van de directeur himself. Die verschuilt zich achter het Antonius die besloten hebben de de SEH in Woerden op te heffen en daar heeft Primair zich kritiekloos bij aangesloten! Suggestie: naast de handtekeningen actie iedereen oproepen om een klachtenbrief naar Portaal Huisartsenposten te sturen, zodat ze gek worden van al die reacties.

Mijn vrouw (ernstig longpatiente) werd onlangs opgenomen in St Antonius te Woerden. Zij moest een operatie aan de neus ondergaan, maar werd i.v.m. een verhoogd risico voor haar longen, opgenomen. Gelukkig is alles goed gegaan ondanks dat men de gang aan het schilderen was pal naast de kamer waar mijn vrouw lag. Als haar longen reageren kan zoiets dodelijk zijn!
Echt toen het nog zelfstandig Hofpoort was hebben wijj zoiets nooit meegemaakt en daar is zij 35 x (!) opgenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier