h

Van het gas af. Ook hier geen gasboringen. Laat Het Groene Hart niet barsten.

26 augustus 2017

Van het gas af. Ook hier geen gasboringen. Laat Het Groene Hart niet barsten.

Foto: Sp

Waarom dit initiatief, wat is het doel
Dit initiatief heeft als aanleiding (en primair doel) de olie- en gaswinning tegen te gaan in het Papekopveld onder Woerden en andere ‘kleine’ velden in en rondom het Groene Hart, zonder dat dit negatieve consequenties heeft voor Groningen.

Het ultieme doel is dan ook een verbreding van de acties tegen boren (en fracken) in heel Nederland, vanuit de actualiteit rondom de ‘kleine velden’ Papekop en Haastrecht bij Woerden-Oudewater en de Krimpenerwaard, met als inzet; stoppen met fossiele brandstofwinning in Nederland en versnellen van de energietransitie.

In plaats van het doorzetten van de fossiele brandstofwinning willen wij een maximale inzet afdwingen op versnelling van de energietransitie naar schonere, duurzame en goedkopere energie, bij de minister van Economische Zaken. 

Foto: SP Woerden
We zien mogelijkheden voor Het Groene Hart om als koploper en hefboom versneld de energietransitie vorm te geven in Nederland, samen met burgers in en door diverse initiatieven. Ondernemerschap, onderzoek en innovatie voorop gecombineerd met voor eenieder bereikbare en beschikbare financieringsmogelijkheden en voor (eenvoudig te realiseren) CO2 reductie maatregelen.

100% CO2 neutraal in 2030 is een haalbare keuze, welke te bereiken is vanuit (politieke) wil en daadkracht. Stop met brandstofwinning in Nederland, importeer wat nog nodig is, versnel de energietransitie.

Hoe willen we het doel bereiken
We willen samenwerken met alle politieke partijen en betrokken inwoners, bedrijven en verenigingen onder één vlag!

“Veiligheid en gezondheid van de inwoners van Nederland”.

Samen kunnen we een sterke vuist maken! We kunnen de olie en gaswinning stop zetten en er zorg voor dragen dat volop wordt ingezet op schonere, goedkopere en duurzame energie in heel Nederland. Dat doen we door met inwoners actie te voeren en door het verzamelen van handtekeningen in stadscentra en buurten. Ook online kan de petitie worden ondertekend.

Op initiatief van de diverse SP fracties zijn in de gemeenten Gouda en Alphen, Provincie Utrecht en Zuid Holland en in de Tweede Kamer vragen gesteld en moties ingediend. En er is gelobbyd onder de waterschappen. 
De gemeentelijke en provinciale moties kregen voldoende steun. 
In de Tweede Kamer kozen de formatiepartijen er helaas voor om achteruit te hangen. Ondertussen pompen de olie-en gasbedrijven verder.

Staat u achter dit initiatief?

Wilt u meedoen met actievoeren?
Neem contact op via:
woerden@sp.nl

Laat Het Groene Hart niet barsten wordt ondersteund door Urgenda. 
OVER URGENDA:
"Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van ons Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten."

Het initiatief 'Laat Het Groene Hart niet barsten' wordt ondersteund door (lokale) politieke partijen uit Woerden, de SP fracties in diverse gemeenten en Provinciën en door andere betrokkenen. Zie de website www.laathetgroenehartnietbarsten.nl

Reactie toevoegen

U bent hier