h

Binnen 15 jaar van het gas af, zonder de Woerdense inwoners op kosten te jagen, kan dat?

2 september 2017

Binnen 15 jaar van het gas af, zonder de Woerdense inwoners op kosten te jagen, kan dat?

Foto: SP Woerden

Vandaag stond SP Woerden met een kraam op de jaarmarkt in Harmelen in de gemeente Woerden. We verzamelden handtekeningen tegen olie- en gaswinning. Vele mensen die we spraken vertelden dat zij nog gas nodig hebben. Dat zij het gaskookstel niet graag opgeven wanneer dat nog een aantal jaren meekan. Dit blijkt een financiële overweging. 

Ook voor het aanschaffen van een energieneutraal kookstel is men huiverig, het past niet in de portemonnee. Het isoleren van de woning of het aanschaffen van zonnepanelen is duur. En, wat te doen als er onvoldoende zonnepanelen passen op de woning. Wat is dan het alternatief als je geen windmolens nabij de woonomgeving wilt. De mensen die wij spraken met een huurwoning willen niet dat zij door de energietransitie per maand duurder uit zijn.

Veel mensen waren verbaasd om te horen dat er een olie- en gasveld ligt onder Woerden. En dat het op de rol staat om te worden leeggehaald. Onvoorstelbaar, boortorens op het Papekopveld!

Verschillende mensen die we spraken noemden Groningen, zij vinden het schandalig wat daar gebeurt. De schade aan de huizen, de onveiligheid voor de mensen en de vele kapotte monumenten. Sommigen zouden liever gisteren dan morgen zien dat heel Nederland van het gas af is, omdat zij vinden dat de gaswinning niet langer zo door kan gaan. Toch denkt men over het algemeen dat de olie- en gaswinning in Nederland noodzakelijk is omdat veel mensen nog gas nodig hebben.

Voor import blijken de mensen huiverig. Zij vragen zich af, stel dat de gaskraan dan om wat voor reden dan ook door een leverancier wordt dichtgedraaid, wat dan. Is er dan wel genoeg gas elders. Ook zijn er inwoners die zich afvragen of er genoeg zonne-en windenergie is in Nederland. Of dat er ook nog andere mogelijkheden zijn. Mensen willen wel aanpassingen doen aan de woning maar zeggen dat niet te kunnen betalen. Olie- en gaswinnen onder Woerden willen de meesten niet, maar velen denken ‘het zal wel loslopen’.

Subsidies niet alleen voor de rijken, nodig is een ‘sociale energietransitie’
Nederland heeft het ‘klimaatakkoord’ ondertekend. Dat betekent dat we van het gas af moeten. De subsidies die vanuit het Rijk worden vrijgemaakt voor woningaanpassingen worden echter grotendeels gebruikt door mensen met hogere inkomens. Elektrisch autorijden en zonnepanelen zijn nog lang niet voor iedereen betaalbaar. Ook de (agrarische) bedrijven in Woerden staan voor uitdagingen.
SP Woerden wil daarom dat er een sociaal-transitieplan komt, dat de gaswinning in Groningen stopt en er zorg voor draagt dat er géén nieuwe olie- en gasvelden worden leeggehaald in heel Nederland. "Oók hier geen gasboringen". 
Om het Groene Hart te beschermen tegen gaswinning zijn we de actie “Laat het Groene Hart niet barsten” gestart, want van het fossiele gas moeten we af. Wat is er nodig om van dat gas af te kunnen?

1. Een afbouwplan voor de gaswinning.
2. Overgang op schone en betaalbare energie voor iedereen (een ‘sociale energie transitie’).
3. Nu geen nieuwe gasvelden in gebruik nemen! Bestaande winningsgebieden versneld afbouwen door (extra) import van olie- en gas en het gebruik van schone, duurzame energie.

De petitie is nu ongeveer 2500 keer ondertekend. De komende maanden gaan we door met het verzamelen van handtekeningen en met activiteiten om de olie- en gaswinning te stoppen. www.laathetgroenehartnietbarsten.nl

We moeten van het gas af.
Energiemultinationals beginnen nu slechts nog mondjesmaat in te zien dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, dat de fossiele brandstoffen schadelijk zijn en er over een aantal jaren nog maar weinig mee te verdienen valt. Dat het klimaat veranderd is zeker, zoals het dat door de eeuwen heen al was. We kunnen de opwarming zo laag mogelijk houden. We moeten de opwarming laag houden. Om humanitaire rampen te voorkomen. Het is onverantwoord om nog langer door te gaan met het oppompen van olie- en gas. We moeten van het gas af! 

Heeft u de petitie nog niet getekend surf dan naar www.laathetgroenehartnietbarsten.nl

Reacties

Beste Sp ers,

Een toffe middag met veel handtekeningen tegen het gas en voor het behoud van de HAP!
Fleur van den Bogaard.

Reactie toevoegen

U bent hier