h

Activisten on-tour door Nederland, dwars door Het Groene Hart. Oók hier geen gasboringen!

21 oktober 2017

Activisten on-tour door Nederland, dwars door Het Groene Hart. Oók hier geen gasboringen!

Foto: SP Utrecht / www.sp.nl

28 oktober organiseren we een grote regionale actie tegen fossiele brandstoffen in het Groene Hart. "Ook hier geen gasboringen"!

De hoogtij van fossiele brandstoffen is voorbij. De maatschappij staat voor de uitdaging de aarde bewoonbaar te houden voor de mensheid. Het klimaat is onmiskenbaar in beweging. Zoals het dat al eeuwen is. De mate waarin de temperatuur stijgt is zeer slecht nieuws voor alle continenten, concreet of indirect. Dat is de realiteit. Maar, nu de politiek niet in staat is gebleken het tij met verstand te keren, zal de burger de politiek tot actie moeten bewegen. 

Het goede nieuws is dat het tij te keren is. Ja dat kán! Mits er een goed en grondig plan is dat (wereldwijd) kan worden uitgerold. Nederland kan koploper zijn. En er kan fink aan verdiend worden.
We kunnen met enige inspanning eten bereiden en huizen verwarmen met schonere en goedkopere energie. We kunnen ook ondernemingen en industrie laten draaien op fossielloze brandstoffen. Het is zelfs mogelijk dat auto's en vliegtuigen draaien op fossielvrije energie. Stel je eens voor, zo goed als geluidloze voertuigen!

We kunnen dit alles mogelijk maken voor alle mensen, niet alleen voor de financiëel sterke mens. Deze aarde, met al haar grondstoffen en alle schoons in de natuur is er voor ons allemaal. 
Stoppen met fossiel is beter voor het samenleven van mensen op de aarde, beter voor het milieu en beter voor de gezondheid van mens en dier.

Helaas is de politiek gekortwiekt in een belangenstrijd waarmee men in Parijs de lat niet korter dan bij 2050 heeft kunnen leggen. Dat is een prachtig en heel knap resultaat, maar niettemin mist het akkoord de ambitie die nodig is om het gezonde verstand het te laten winnen van de vele financiële en machtsbelangen die op het spel staan. Belangen die niet per definitie in het belang van de mensheid zijn, maar onmiskenbaar overmatig in het belang van de macht en het 'grote geld'. 

Goed nieuws is ook dat langzaam maar zeker de grote fossiele energieleveranciers lijken over te gaan op het leveren van andere dan fossiele brandstoffen. De fossiel-ondernemers weten al langer dat de dagen geteld zijn als de organisatie niet weet mee te bewegen. Willens en wetens zullen zij nietttemin eerst nog snel de eenvoudig-op-te-rapen miljarden de grond uit halen. Olie en gas zullen zij willen oppompen waar dat maar kan, zo lang ze dat mogen, ten koste van. In de eerste plaats ten koste van de mensen die er wonen en secundair ten koste van de bewoonbaarheid van de aarde. 

Wat we gaan doen:
Om te beginnen gaan we de 28e oktober met een bus vol activisten dwars door de provincies Utrecht en ZuidHolland. We gaan ter plaatse actie voeren en zullen een bezoek brengen aan winningsgebied.

Tijdens de actie vragen we aan de inwoners van het Groene Hart of zij een bloembol willen doneren en daarbij een bericht willen achterlaten aan de Groningers.
Met de bloembollen wordt een bloembollenveld aangelegd in Groningen ter ere van de degenen die knokten en nog steeds knokken tegen gaswinning. Voor 1 euro per stuk kan men een of meerdere bloembolen doneren via www.bloeiendverzet.nl

Draagt u onze acties een warm hart toe en wilt u mee met de tour? U kunt zich inschrijven via info@laathetgroenehartnietbarsten.nl.

Wilt u de SP ondersteunen als nieuwkomer in de lokale Woerdense politiek? Vanaf 5 EU per kwartaal kunt u lid worden!

Foto: SP / bloeiendverzet.nl

Reactie toevoegen

U bent hier