h

Patiënten weten het, zorgbestuurders Hofpoort staan glashard te liegen tegen de krant.

8 oktober 2017

Patiënten weten het, zorgbestuurders Hofpoort staan glashard te liegen tegen de krant.

Foto: Wilma de Mooij

De Spoedeisende hulp (SEH) verdwijnt uit het Hofpoort te Woerden met in zijn kielzog de huisartsenpost (HAP).  De Woerdense huisartsen zeggen dat zij niet buiten de nabijheid van een SEH kunnen als het gaat om zorg buiten kantoruren. 

De Woerdenaren hebben dit te danken aan de beleidskeuzes van de vijf bestuurderspartijen VVD, D66, CU, PvdA en Groen Links. Zij tekenden het doodsvonnis van het Hofpoort met hun beleidskeuze waarmee alle SEH posten geconcentreerd kunnen worden in de grotere ziekenhuizen. Zélfs ondanks dat het CPB de parijen had laten zien dat het losmaken van de SEH uit een ziekenhuis gelijk staat aan het laten ontmantelen van het betreffende ziekenhuis. 

De kille zorgbestuurders kunnen dankzij die vijf bestuurderspartijen hun operatiefabrieken neerzetten, precies zoals de zorgverzekeraars dat zo graag zouden zien. 

Volgens de bestuurders van de fusieorganisatie Antonius zijn de terechte zorgen die de inwoners hebben niets anders dan 'emotie', waar zij als geneesheer-zorgbestuurders 'gelukkig' de cijfers tegenover zouden kunnen zetten. Met deze conclusie laten de heren eens en te meer zien hoeveraf zij van de mensen staan. Opmerkelijker is dat het hier gaat om ZORGbestuurders, om ex-geneesheren zelfs die niet meer in staat lijken te zijn om respect op te brengen voor de gevoelens van mensen waar zij zorg aan verlenen. Bestuurders die terechte zorgen opzij zetten met 'emotie', zich verschuilend achter de zogenaamde dictaten van de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars zouden de schuld van dit alles zijn, zij zouden de zorgbestuurders de opdracht geven om 'operatiefabrieken' te bouwen in 'grote' steden in plaats van uitstekende streekziekenhuizen die uitstekende zorgverlening dichtbij de mensen waarborgen. Het zijn echter vijf politieke bestuurderspartijen die dit alles mogelijk maken. 

Tegenover het interview dat de beide zorgbestuurders van de fusieorganisatie aan de krant gaven, zet SP Woerden de woorden van de patiënten. Wij staan voor 100% achter deze mensen en knokken samen met hen door. We geven niet op. Onze inzet is dat er in Woerden een streekziekenhuis komt. Een écht ziekenhuis, compleet met SEH, IC en geboortezorg in plaats van een zorghotel of polikliniek. 
Wat betreft de huisartsenzorg zou het Antonius, naast de HAP die hij voornemens is te bouwen in Leidsche Rijn ook een ruimte beschikbaar kunnen stellen in Woerden, in de locatie Hofpoort. Het is immers onzin dat de Woerdense huisartsen hun zorgverlening niet vanuit Woerden zouden kunnen leveren buiten een ziekenhuis. Ook binnen de kantooruren kunnen de huisartsen uitstekende zorg leveren vanuit hun eigen praktijk, zonder dat zij een SEH naast zich hebben staan. Sterker nog, een huisarts kan in principe zelfs zorgverlenen vanuit zijn fietstas. 
Ook hierin wreekt zich de tucht van de markt en de macht van de zorgverzekeraar met in zijn kielzog de politieke beleidsmakers die omwille van de cijfers steeds meer verrichtingen van de 2e naar de 1e lijn verschuiven. Zo verworden de huisartsenpraktijken tot praktijken waarin men steeds meer chirurgische ingrepen verricht. De grenzen vervagen.
De burger heeft hierin echter niets en dan ook niets te vertellen. Daarom pleit de SP voor meer zeggenschap voor cliënten, voor instemmingsrecht over dergelijke cruciale zorgzaken. 
Ten laatste hieronder de ingezonden brief van de initiatiefnemers van de actie voor behoud van de HAP met daarin doorklinkend de harde eis voor behoud van de Spoedeisende hulppost en de doorstart van een volledig uitgerust ziekenhuislocatie in Woerden. (het interview met de zorgbestuurders volgt daaronder).
Wilt u de initiatiefnemers (Nelleke en Doeke Stuurop) ook helpen met de acties die op stapel staan? Stuur dan een mail naar behouddeziekenhuizen@gmail.com

Gezonden aan Rik Sneijder van het AD:
Graag willen wij even reageren op het artikel van de heren Biesma en van der Laan over de fusie Antonius en Hofpoort in de krant van 7 oktober jl.

 • Het gaat bij ons om zorg en niet om emotie. De woordkeuze rouwverwerking vinden wij walgelijk.
 • Het Hofpoortziekenhuis stond het laatste jaar van zelfstandig functioneren voor zo'n 2 miljoen in de groene cijfers, terwijl Leidsche Rijn dik in de rode cijfers stond. Wie zou wie dan ook gered hebben?!
 • Spookbeeld van een faillissement is dan ook klinkklare onzin. 
 • De in het Hofpoort werkzame specialisten konden ook op andere locaties aan het minimum vereiste aantal verrichtingen komen. Echt gespecialiseerde behandelingen vinden al geruime tijd in andere ziekenhuizen plaats. De nazorg vond dan altijd wel in het Hofpoort plaats.
 • Als er te weinig operaties zijn in het Hofpoort moet je er misschien meer plannen. Momenteel blijkt immers de capaciteit van andere ziekenhuizen niet toereikend te zijn! Operaties worden dan ook nog twee jaar in het Hofpoort verricht. Daaruit blijkt duidelijk bestaansrecht voor dit ziekenhuis.
 • Het Hofpoort verkeert echt niet in staat van achterstallig onderhoud. Regelrechte onzin! Het is recent nog verbouwd.
 • Het Hofpoort is een modern gemoedelijk ziekenhuis dat wel degelijk is weggesaneerd door de koele rekenmeesters. Men stelt dan dat cijfers niet liegen, maar leugenaars gebruiken wel cijfers!
 • Mark van der Laan heeft het over Noorwegen. Wij wonen niet in Noorwegen. De verkeersdruk is niet vergelijkbaar.
 • Dat veel personeel weggaat zou eigenlijk een signaal moeten zijn, maar ook dat wordt weggewuifd door het vrolijke tweetal.
 • De kraamzorg in Leidsche Rijn wordt vervolgens de hemel in geprezen. De kraamzorg in Woerden is meerdere keren bekroond evenals de zorg voor borstkanker. Het was dus helemaal niet nodig geweest om miljoenen van het zorggeld daar aan te besteden.
 • Wij blijven van mening dat de patiënten uit Woerden en omgeving Leidsche Rijn "overeind" moeten houden. Van een redding van het Hofpoort is zeker geen sprake; eerder van een afbraak. Het Hofpoort had zich prima zelf kunnen redden. De fusie betekende het einde.
 • KLM en Air France zijn gefuseerd, maar beide maatschappijen vliegen nog. Uitkleden van het Hofpoort was uitsluitend nodig om de patiënten over te hevelen. Nergens anders voor. 
 • De zorg voor ons huisdier is notabene beter geregeld dan voor ons. De hele week kun je dag en nacht naar de eigen praktijk van de dierenarts toe, terwijl je, als je zelf iets mankeert, maar moet zien hoe je in Utrecht komt. TE TRIEST VOOR WOORDEN.

Vriendelijke groet,
Nelleke & Doeke Stuurop en 18.500 mensen die daarvoor hebben getekend en niet te vergeten OOK nog 15000 die voor het Behoud van het Hofpoort hebben getekend.

Foto: Rik Snijders Algemeen Dagblad Groene Hart

 

Reacties

Goed stukje Wilma....recht uit mijn hart...en dat van duizenden Woerdenaren!!!!

Alweer zo'n schrijnend voorbeeld hoe het belang van patiënten wordt verkwanseld aan financieel economische belangen door lieden die via de zorg maandelijks een vorstelijk betaald salaris binnenharken.

Reactie toevoegen

U bent hier