h

De schaalvergroting in de Woerdense zorg is onwenselijk zeggen patiënten en huisartsen.

28 november 2017

De schaalvergroting in de Woerdense zorg is onwenselijk zeggen patiënten en huisartsen.

Foto: SP

28 november jl. zijn huisartsen in gesprek gegaan met patiënten uit Woerden en omgeving. De Woerdense SP afdeling nam op verzoek van het actiecomité deel aan het gesprek. In het gesprek klonk een gedeelde visie: 'De schaalvergroting in de Woerdense zorg is onwenselijk'.

De artsen stelden dat een HAP buiten kantoortijden niet de volledige patiëntveiligheid kan waarborgen als er niet direct een SEH aan gekoppeld is. In dit kader werd gesproken over de rol van de zorgverzekeraar in de Woerdense situatie en over de Haagse Politiek die er ook debet aan is. 
Op de vraag of een patiëntenraad voor Woerden een goed idee is werd negatief geantwoord door de huisartsen. 

Er is gematigd positief gereageerd door de huisartsen op de vraag of zij het actiecomité ‘Zorg Dichtbij De Mens’ actief willen ondersteunen in hun strijd. 

Het actiecomité (inwoners) overweegt nu een (actie)vraag aan de huisartsen voor te leggen die behulpzaam is voor het voortzetten van de strijd samen met huisartsen en andere zorgverleners uit Woerden. Gedacht wordt aan de actievraag ‘Woerdense HAP met tenminste SEH (en IC)’. Maar het liefste willen de mensen een streekziekenhuis in Woerden. De huisartsen hebben in het gesprek bevestigd dat dat ook hun voorkeur heeft maar alles dat zij daar tot nu toe voor deden niet tot dat resultaat heeft kunnen leiden vanwege de keuzes van de Haagse politiek. 
Het actiecomité komt eind van de week bijeen om te overleggen welke vraag zij de huisartsen kunnen voorleggen waarin zij samen sterk zouden kunnen staan. 

In het hierboven genoemde eerste gesprek met de huisartsen is eens te meer duidelijk geworden dat artsen en patiënten in Woerden een gemeenschappelijk doel hebben: Goede veilige kwaliteitszorg volgens het principe Zorg Dichtbij de Mens. En dat het onderlinge vertrouwen van huisartsen en patiënten cruciaal is voor kwaliteitszorgverlening. Een goede relatie tussen arts en patiënt is evident voor goede zorg. Zoals dat ook past binnen de visie van kleinschalige zorg. Zorg Dichtbij de Mens.

De zorgverzekeraar draagt een zekere verantwoordelijkheid voor het stellen van de juiste randvoorwaarden. De SP vindt daarom dat het college van Zorgverzekeraars de schaalvergroting, met name de concentratie van SEH posten in grote steden, een halt toe dient te roepen. Te beginnen in Woerden!
Voor structurele verbetering van de organisatie van het zorglandschap in Nederland maakt de SP zich sterk voor het Nationaal Zorgfonds. Voor een Zorgfonds dat de relatie patiënt-huisarts bovenin het vaandel heeft en de zorgverzekeraars buiten spel zet. 

In Woerden organiseert het Nationaal Zorgfonds 18 december a.s. een avond over de Zorg. Een mooie avond, met een positieve insteek voor inwoners, artsen en andere zorgverleners, voor patiënten, mantelzorgers en andere belangstellenden uit Woerden en omgeving. 

De uitnodiging wordt binnenkort gepubliceerd.
Graag tot dan!

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier