h

De SP maakt werk van een sociale energie transitie, Woerden energie-neutraal zonder de inwoners op forse kosten te jagen

10 december 2017

De SP maakt werk van een sociale energie transitie, Woerden energie-neutraal zonder de inwoners op forse kosten te jagen

Foto: SP

De SP wil voor Woerden dat de gemeente z.s.m. energieneutraal wordt zónder de inwoners op forse kosten te jagen. We gaan bevorderen dat alle Woerdenaren energiezuinige maatregelen in hun woning kunnen toepassen, ongeacht de sociaal economische positie of gezinssituatie. 

We doen dit door een transitieteam in het leven te roepen dat één gemeentelijk plan maakt voor de besteding van alle beschikbare subsidies door het op te richten “Woerdens Energiebedrijf”.
Het Energiebedrijf int subsidies en zet deze in voor de realisatie van een solidair energieneutraal zelfvoorzienend Woerden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook de lagere en middeninkomens en gezinnen met een krappere beurs volop kunnen meedoen in de energietransitie. Het energiebedrijf richt zich ook op het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Woerden.

SP Woerden wil dat alle inwoners kunnen profiteren van de middelen die door het Rijk worden vrijgemaakt voor de energietransitie. We willen voorkomen dat subsidie in hoofdzaak gebruikt wordt door mensen met een goed inkomen die het zich wellicht eenvoudiger kunnen veroorloven om aanpassingen in en aan het huis te doen.

Mensen met een laag inkomen profiteren niet of nauwelijks van de voordelen van energiemaatregelen. SP Woerden vindt dat dit niet solidair is. Daarom hebben we een plan om de subsidieverdeling eerlijker te maken en de uitrol van energiemaatregelen in Woerden te bevorderen.
Dit plan wordt regionaal vanuit SP Woerden uitgewerkt i.s.m. de SP afdelingen in het Groene Hart, de wethouder van afdeling Utrecht en de SP fracties van Provincie Utrecht en Zuid Holland en de SP Tweede Kamer fractie.
En, natuurlijk gaan we in de tussentijd door met aktie voeren in het Groene Hart. Stop olie- en gaswinning, versnel de energietransitie!
Doe mee! 
www.laathetgroenehartnietbarsten.nl

Reactie toevoegen

U bent hier