h

Klimaatverandering in Woerden, zijn groene daken, en tuinen zonder tegels, de oplossing?

15 januari 2018

Klimaatverandering in Woerden, zijn groene daken, en tuinen zonder tegels, de oplossing?

Het klimaat verandert. Een van de gevolgen is dat we ook boven de  gemeente Woerden stevigere regenbuien kunnen verwachten, waarbij in korte tijd veel water valt. Al dat regenwater moet weg kunnen stromen in de grond, zodat de de inwoners geen natte voeten krijgen in de huizen, en dat de straten niet langdurig blank komen te staan. Het is daarom nodig dat er tussen de stenen voldoende gras en tuin is zonder steen.

De gemeente zal een plan voor heel Woerden moeten maken voordat er allerhande subsidieregelingen of belastingheffingen worden ingezet om burgers er toe te bewegen om tuintegels te verwijderen. De SP wil geen belasting op tuintegels noch boetes op tuintegels.

Het is van belang dat het voor Woerden duidelijk wordt hoeveel steenloze grond er in de wijk nodig is om de regenbuien op te vangen. Wat is er mogelijk voor nieuwbouw en bij renovatie, wat zou het effect zijn voor Woerden als er meer groene daken komen. 

De SP wil dat er voor Woerden een integraal plan gemaakt wordt waarin klimaatverandering onderdeel is van de omslag naar fossielloos.

We willen dat Woerden een groene gemeente is, energieneutraal en zelfvoorzienend en in staat om de nieuwe regenbuien op te vangen. De toename van waterbuien als kans voor Woerden, in het kader van een groene energietransitie.

Reactie toevoegen

U bent hier