h

Als Nederland van Groningen houdt dan stoppen we snel massaal met fossiele brandstoffen!

17 februari 2018

Als Nederland van Groningen houdt dan stoppen we snel massaal met fossiele brandstoffen!

Foto: SP

In 2014 kreeg Vermilion Energy opnieuw interesse in het Papekopveld onder Woerden. SP Woerden is direct in actie gekomen. We stelden kritische vragen aan Minister Kamp en hebben onze zorgen geuit over olie- en gaswinning onder Het Groene Hart. 
Toen daarna duidelijk werd dat Vermilion Energy in Heerenveen zonder vergunning de boor in de grond zette wisten we dat niets doen en wachten op een winningsplan geen optie was.  

We zijn vanuit Woerden de actie ‘Laat het Groene Hart niet barsten’ gestart. Een solidariteitsactie, want als we hier winnen dan moet dat niet betekenen dat de Groningers nog meer verlies moeten lijden en ook niet de Drenten of de Friezen of mensen in andere provinciën.

We hebben alle lokale politieke partijen in Woerden gevraagd om met ons mee knokken in ons initiatief “Laat het Groene Hart niet barsten”, om samen een sterke vuist te maken tegen de olie- en gaswinning. Om met elkaar de inwoners van Woerden te vragen zich solidair te tonen met de mensen in Groningen en te knokken tegen olie- en gaswinning in Nederland. Om de minister van Economische zaken te vragen nóg meer vaart te maken met de energietransitie.

Want, er is maar één weg. Stoppen met de fossiele brandstof winning.
Oók hier geen gaswinning.

Solidariteit en een eerlijke verdeling van welvaart, dat is waar wij als SP voor staan. Ook hier in Woerden. Het moet niet zo zijn dat de ene inwoner kan profiteren van de schone goedkopere duurzame energie, terwijl de ander daarvoor diep in de buidel moet tasten of een te dure lening moet afsluiten. De energietransitie hoort rechtvaardig te zijn.
Daarom wil de SP in Woerden een energiedienst in het leven roepen, dat geen winstoogmerk heeft, innovatief is en een plan maakt voor Woerden. Een plan dat kan worden uitgerold in heel Nederland.
Zodat we snel van het gas af zijn.

Solidair met Groningen.

Want, als Nederland van Groningen houdt dan stoppen we snel massaal met fossiele brandstoffen!

En ik wil hier een oproep doen aan alle Woerdenaren, aan alle mensen in Het Groene Hart, aan alle Nederlanders.  Knok met ons mee!

Wilma de Mooij, voorzitter SP Woerden

http://laathetgroenehartnietbarsten.nl/

 

Reacties

Dank voor deze prachtige oproep, ik ben er erg door geraakt.
Hou van ons in Groningen, wij zijn ons bewust van het feit dat wij niet de enige gedupeerden zijn. Wij houden van jullie!
Als gedupeerde Groninger vecht ik voor mijn huis én voor behoud van natuur, cultuur en milieu.
Samen Sterk!!

Reactie toevoegen

U bent hier