h

Ondernemers hebben hart voor de zaak

18 maart 2018

Ondernemers hebben hart voor de zaak

Foto: SP

Ondernemers hebben hart voor de zaak. Dat hebben ze in de crisisjaren die achter ons liggen laten zien. Juist in deze moeilijke tijden waarin opdrachten soms uitbleven, de banken de hand op de knip hielden en consumenten angstig waren om geld uit te geven, hebben ondernemers extra hard gewerkt om hun bedrijf te kunnen laten bloeien. Soms tegen de klippen op. Zoiets verdient bewondering. Het is daarom ook goed dat er de afgelopen jaren in de politiek meer oog is geweest voor de belangen en de problemen van kleine bedrijven. Maar het is nog niet genoeg geweest. 

Het besef van hoe belangrijk het is om kleine bedrijven te behouden moet daarom nog beter in de politiek doordringen. De SP wil dat er bij het maken van regels en wetten, zowel op nationaal als Europees niveau, meer rekening wordt gehouden met het kleinbedrijf. Het SP-plan ‘100% Hart voor de Zaak’, bevat tientallen voorstellen om de positie van kleine bedrijven en zelfstandigen te verbeteren. Alle onderwerpen waarmee deze bedrijven te maken krijgen, komen aan bod, van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit. 
Verder lezen.....

Reactie toevoegen

U bent hier