h

Werken zonder loon leidt tot armoede en tot verdringing van betaald werk

20 maart 2018

Werken zonder loon leidt tot armoede en tot verdringing van betaald werk

Foto: SP

Steeds vaker eist de overheid van mensen met een uitkering dat ze ‘werkervaring’ op moeten doen of in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren. Uitkeringsgerechtigden moeten papier gaan prikken, voedsel inpakken of in het archief werken. Werkzaamheden die voorheen gedaan werden door betaalde krachten. Soms levert dit werk de gemeente zelfs geld op.

De SP wil dat Woerdense werklozen met respect en vertrouwen tegemoet getreden worden en ondersteuning op maat krijgen. Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten vinden. We willen geen gedwongen tewerkstellingen of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en geen zinloze reïntegratietrajecten. Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering. We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren, zoals buurtcongiërges, of door samen met de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren. 

Werken zonder loon gebeurt als mensen in het kader van hun uitkering werken zonder dat ze er Cao-loon voor ontvangen en zonder dat ze pensioen opbouwen. Zij werken met behoud van hun uitkering. Werken zonder loon leidt tot armoede. Mensen werken, maar leven op het bestaansminimum. Daarnaast leidt werken zonder loon tot verdringing van betaald werk. Vaste arbeidskrachten worden ontslagen en worden ingeruild voor goedkope uitkeringsgerechtigden. Of bestaande functies en Cao-lonen komen onder druk te staan. Werken zonder loon kan ook tot oneerlijke concurrentie leiden omdat de ene werkgever zijn onderneming via goedkopere arbeidskrachten kan draaien, terwijl de ander het Cao-loon en werkgeverspremies betaalt. 

Reactie toevoegen

U bent hier