h

Woerdense politieke partijen ondertekenen het 'Regenboog Stembusakkoord' voor LHBTI

15 maart 2018

Woerdense politieke partijen ondertekenen het 'Regenboog Stembusakkoord' voor LHBTI

Foto: SP

De SP heeft het Regenboog Stembusakkoord ondertekend van de COC, We zulen in Woerden knokken voor de belangen van LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). Zoals het tegengaan van discriminatie. Naast SP-Woerden tekenden D66-Woerden Progressief-Woerden, VVD-Woerden en Sterk-Woerden

In het Regenboog Stembusakkoord staan de volgende acht beloften aan de LHBTI gemeenschap: (www.cocmiddennederland.nl)

  1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
  2. Er komt een meerouderschapswet
  3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
  4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
  5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
  6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
  7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
  8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet

Reactie toevoegen

U bent hier