h

Het concept 'mini-HAP levert onnodige risico's aan inwoners (en college)

25 mei 2018

Het concept 'mini-HAP levert onnodige risico's aan inwoners (en college)

Foto: SP

De SP fractie in Woerden stelt schriftelijke vragen ex art 42 RvO aan het college van B&W inzake het faciliteren van een nieuwe vrij te vestigen huisartsenpraktijk in Woerden, in aanvulling op de schriftelijke vragen van Lijst van der Does d.d.16 mei jl. inzake ‘mini-HAP’.

De Mooij: ‘de Mini-HAP is een 24-uurseconomie concept voor planbare huisartsenzorg die de huisartsenzorg alleen maar duurder maakt en onnodige risico’s meebrengt voor de veiligheid van de inwoners. Ook maak ik mij zorgen over eventuele (juridische) consequenties voor de gemeente.’ 

Bijgevoegd de schriftelijke vragen van de SP fractie aan het college

Reactie toevoegen

U bent hier