h

Cliënten Ferm Werk bang voor represailles

29 juni 2018

Cliënten Ferm Werk bang voor represailles

Foto: SP

De Socialistische Partij in Woerden heeft het afgelopen jaar zorgelijke signalen ontvangen vanuit diverse maatschappelijke organisaties alsmede van cliënten van Ferm Werk.

Zo zijn er getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen gedwongen te werk gesteld in de sociale werkplaats, zijn cliënten geïntimideerd, zijn er onmogelijk te beantwoorden vragen gesteld waarop men kan worden afgerekend en is de privacy van cliënten niet gewaarborgd.
Cliënten hebben angst hun verhaal te doen bij de gemeente of om een klacht in te dienen bij Ferm Werk omdat zij het vertrouwen in een goede afloop kwijt zijn en bang zijn voor represailles.
De SP fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college (schriftelijk):

  1. Wordt u volledig op de hoogte gesteld van de aard van de klachten die intern worden opgelost binnen Ferm Werk en niet in de klachtenrapportage staan, alsmede over de wijze waarop deze klachten intern zijn opgelost?
  2. Hoe waarborgt u dat binnen Ferm Werk oer-Nederlandse beschavingskernwaarden worden gerespecteerd die staan voor een beschaafde samenleving die deze kernwaarden te alle tijden dient te waarborgen in Wetgeving en beleid, zoals het adequaat beschermen van (kwetsbare) inwoners tegen elke vorm van uitbuiting of andere vormen van (eigen) belangendwang?
  3. Hoe waarborgt u dat alle medewerkers van Ferm Werk te alle tijden beschikken over de juiste competenties en kennis die nodig zijn om de doelgroepen de goede dienstverlening te leveren die men nodig heeft alsmede de bejegening waar men recht op heeft?
  4. En wat doet u om te waarborgen dat college en Raad volledig geïnformeerd zijn en er vanuit Ferm Werk geen bestuurlijk wegkijk-slaapzand of mist mogelijk wordt gemaakt het zicht vertroebelt en derhalve wegkijken in de hand speelt?

Wilma de Mooij, Socialistische Partij

Reactie toevoegen

U bent hier