h

Zorgen over de Fermwerk regeling van Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk

3 juni 2018

Zorgen over de Fermwerk regeling van Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk

Foto: SP

De SP fractie maakt zich zorgen over de Fermwerk regeling. Die zou leiden tot schaalvoordelen, maar de afgelopen 4 jaar is gebleken dat de gemeenten elk vanuit een eigen visie op participatie andere accenten willen leggen in het uitvoeringsbeleid. En dat leidt juist tot kostenverhoging.

Een ander punt van zorg is de tegenstelling tussen Fermwerk’s zogenaamde ‘mensvisie’ en de daadwerkelijke bejegening van cliënten. Dit telt zwaar, we komen als socialisten op voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege een bijstandssituatie, arbeidsbeperking of andere omstandigheden.

De onderliggende motivatie bij de begroting van Fermwerk voor 2019 is bepaald ook niet hoopgevend. Men schrijft de cliënt ‘centraal te gaan stellen’ en calculeert daarom alvast in dat daardoor het aantal klachten gegarandeerd zal gaan toenemen. Als reden voor die negatieve verwachting geeft Fermwerk op dat de medewerkers nog niet kunnen omgaan met de beoogde handelswijze. Er moet dus eerst nog worden geleerd in de praktijk, ten koste van onze inwoners.

Grote zorg verdient het voornemen van Fermwerk om ‘actief op zoek te gaan’ naar inwoners die geen indicatie hebben maar wel goed zouden passen in hun klantenbestand. Men wil de grenzen van de privacy opzoeken. Bij de SP lopen de rillingen over de rug. Dit kan niet waar zijn.

Fermwerk is ook niet de juiste organisatie voor het wijkwerk. De SP gunt de kwetsbare inwoners (vrijwilligers)organisaties die de kunst van mensenwerk verstaan, menswaardig en medemenselijk zijn voor kwetsbaren. En die de juiste ondersteuning weten te bieden zonder tussenkomst van Fermwerk.

De SP wil de bevoegdheden die thans via de regeling aan Fermwerk zijn overgedragen terug brengen naar Woerden. De Woerdense Raad en het college dienen gezamenlijk een visie te ontwikkelen op de uitvoering van de participatiewet. Daaronder behoort een door de gehele raad gedragen mensvisie te liggen. 

Reactie toevoegen

U bent hier