h

Creëer een stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek voor Woerdense aangelegenheden

7 juni 2018

Creëer een stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek voor Woerdense aangelegenheden

De Woerdense SP fractie dient 14 juni a.s. een motie in voor het instellen van een stimuleringsfonds voor het versterken van de onderzoeksjournalistiek naar aangelegenheden die de gemeente Woerden en zijn inwoners aangaan.  

Goede onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is een uitstekende waakhond voor goed bestuur en integriteit en het is goed als politici, (grote) instellingen en bedrijven er rekening mee houden dat zij gecontroleerd en kritisch gevolgd kunnen worden door de journalistiek.

Het fonds moet worden beheerd door een onafhankelijke (onbezoldigde) stichting die op grote afstand van gemeente en politiek staat omdat gemeente en politiek geen bemoeienis dienen te hebben met de inhoud van de het publieke belang dienende onderzoeksjournalistiek.

De motie verzoekt het college om het fonds te voorzien van een startkapitaal van plm. 125,000,00 euro en het vanuit de gemeente Woerden regionaal overstijgend vorm te geven, bij voorkeur in samenwerking met (andere gemeenten in de regio) de lokale en regionale media (/journalisten) (en kennisinstitu(u)t(en) journalistiek).

Reactie toevoegen

U bent hier