h

Een Woerdense burgervergadering voor advies over de herbenoeming van de burgemeester

20 juli 2018

Een Woerdense burgervergadering voor advies over de herbenoeming van de burgemeester

Foto: Oxlaey

Burgemeester Molkenboer heeft de commissaris van de Koning te kennen gegeven voor herbenoeming voor een 2e periode van 6 jaar in aanmerking te willen komen. Zijn zittingstermijn loopt in februari aanstaande af.
Voor veel inwoners is de keuze voor een burgemeester belangrijk en de formeel Wettelijke herbenoemingsprocedure biedt ook ruimte aan de gemeenteraad om inwoners rechtstreeks betrokken te laten zijn bij het herbenoemingsverzoek.

De staatscommissie parlementair o.l.v. dhr. Remkes heeft 21 juni jl. zijn Tussenrapport uitbracht met daarin diverse aanbevelingen voor versterking van de representatieve democratie. Een van de aanbevelingen is 'het Ierse referendum', hierin wordt door middel van loting een 'citizens assembly' ingesteld (een soort burgerforum). De commissie heeft deze werkwijze interessant genoeg gevonden voor nader onderzoek.

Op gemeentelijk niveau in Woerden zouden inwoners (in de lijn van'citizens assembly') betrokken kunnen worden in een burgervergadering die wordt ondersteund door een onafhankelijk deskundigenpanel. De burgervergadering bestaat uit een grote groep inwoners uit alle wijken en dorpen en bevolkingsgroepen. De vergadering komt een paar keer bijeen. Een deskundigenpanel ondersteunt en zorgt ervoor dat alle vragen van de inwoners beantwoord worden en dat zij goed geïnformeerd zijn zodat zij een gedegen advies kunnen uitbrengen.
Deze werkwijze kan een goede versterking zijn van de democratie, met dien verstande dat de inwoners geen politici zijn en niet behorend tot het politiek (gemeentelijk) apparaat.

Zo'n vorm van directe democratie waarmee inwoners invloed krijgen en/of hun stem kunnen uitbrengen en advies geven over een bepaald ondewerp zorgt voor meer inwonersbetrokkenheid. De betreffende burgemeester heeft een groter draagvlak in geval van (her)benoeming. 

Inwonersbetrokkenheid kan ook bijdragen aan vermindering van het cynisme van inwoners ten aanzien van de politiek.

Inwoners zijn een PETITIE gestart voor meer inspraak op (her)benoeming van de burgemeester: https://petities.nl/petitions/inspraak-voor-de-inwoners-van-gemeente-woe...

Reactie toevoegen

U bent hier