h

Woerden stimuleert en faciliteert WhatsApp Buurtpreventiegroepen

2 november 2018

Woerden stimuleert en faciliteert WhatsApp Buurtpreventiegroepen

De Woerdense SP diende een motie in om te stimuleren dat er meer WhatsApp Buurtpreventiegroepen kunnen komen en deze beter worden gefaciliteerd. De motie werd mede ingediend door met CDA, VVD en Progressief Woerden. WhatsApp Buurtpreventiegroepen hebben een preventieve werking en kunnen leiden tot een daling van de criminaliteitscijfers. Ook hebben zij een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners. De Portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, Victor Molkenboer, deed de toezegging dat de motie wordt uitgevoerd. 

SP Fractievoorzitter Wilma de Mooij: "WhatsApp Buurtpreventiegroepen vergroten de pakkans van criminelen door de snelheid in de communicatie en alertheid van inwoners dwars door de wijk. Bewoners attenderen elkaar op verdachte situaties, personen of gedrag. De buurtpreventiegroepen kunnen ook een positief effect hebben op het gevoel van saamhorigheid binnen een buurt of wijk. Het niet beschikbaar stellen van borden kan financiële en organisatorische drempels opwerpen die dit soort burgerinitiatieven in de kiem smoren". 

Burgemeester Victor Molkenboer benadrukte dat Woerdense inwoners wel zelf het initiatief dienen te nemen voor het startten van een Whatsapp buurtpreventie, de gemeente faciliteert alleen de waarschuwingsborden in de buurt en informeert de inwoners over de mogelijkheid.

Tot nu toe stelde de gemeente de waarschuwingsborden niet beschikbaar aan door burgerinitiatieven opgerichte WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Zij dienden deze borden zelf aan te schaffen en te betalen (prijs per bord: € 39,00 excl. btw of een groter formaat van € 69,00 excl. btw).

Volgens wabp.nl zijn al in meer dan 360 van de 380 Nederlandse gemeenten WhatsApp Buurtpreventiegroepen geregistreerd. 

Reactie toevoegen

U bent hier