h

Geen windenergie op Woerdens grondgebied, versnellen kan beter en slimmer. Bezint eer ge begint!

19 januari 2019

Geen windenergie op Woerdens grondgebied, versnellen kan beter en slimmer. Bezint eer ge begint!

Foto: SP

Provincie Utrecht heeft de stip op 2040 geplaatst. Een nobel streven voor natuur en milieu. Maar in de transitie geldt; versnel met verstand, haastige spoed is zelden goed! Dit oeroude gezegde zou leidraad moeten zijn, samen met deze: Bezint eer ge begint! Een voorspoedige transitie gaat het beste met betrokkenheid en inspraak van de inwoners.

SP vind het een verkeerd idee om windmolens te plaatsen in en nabij Woerden (Rijnenburg, Reijerscop). Windenergie heeft nadelen, per saldo is het rendement op het land een stuk lager dan op zee en zonnestroom is al snel goedkoper dan windmolens. Woerden dient hooguit windenergie op zee te leasen en samen te werken in de Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland om sneller duurzame alternatieven te laten ontwikkelen en ondernemers beter te laten faciliteren die brood willen maken van de transitie. 

Belangrijk is dat de transitie rechtvaardig is, dat inwoners maatregelen kunnen betalen die nodig zijn voor verduurzaming van hun woning, en zelf keuzes kunnen maken.

Inwoners moeten ook niet door de overheid onder druk van de tijd gedwongen worden om leningen af te sluiten voor verduurzaming. Mensen op extra kosten jagen na een forse financiële crisis die zijn weerga niet kent, dat is niet slim. De banken worden ermee gespekt en de inwoners genekt. De solidariteit wordt er niet mee gediend

SP Woerden riep vorig jaar het Rijk op om een fonds in het leven te roepen dat gemeenten in staat kan stellen om inwoners te helpen met het maken van de transitie in hun leefomgeving en dat de groene werkgelegenheid faciliteert. Een fonds dat waarborgt dat de rekening niet onevenredig bij inwoners wordt neergelegd.

Informatie over onze acties voor een slimme versnelling van de energietransitie kunt u lezen via deze link: Laat het Groene Hart niet barsten

Informatie over de standpunten van de SP kunt u lezen via deze link: voor 100% duurzame energie:

Reactie toevoegen

U bent hier