h

Geen windenergie op Woerdens grondgebied, versnellen kan beter en slimmer. Bezint eer ge begint!

19 januari 2019

Geen windenergie op Woerdens grondgebied, versnellen kan beter en slimmer. Bezint eer ge begint!

Foto: SP

Provincie Utrecht heeft in zijn energieambitie de stip op de horizon van 2040 geplaatst. Een nobel streven voor natuur en milieu. In deze transitie geldt echter; versnel slim want haastige spoed is zelden goed! Dit oeroude gezegde zou wat de SP Woerden betreft leidraad moeten zijn in de energietransitie, samen met deze: Bezint eer ge begint! Want, versnellen doet men het beste door te kiezen voor slim en met betrokkenheid en daadwerkelijke inspraak van de inwoners.

Nederland is in de ban van haastige rekenmeesters en colleges die blind de horizoncijfers willen halen. Dat is niet slim. Het is een slecht idee om onder deze cijferdruk windmolens te plaatsen in en nabij Woerden. Hoe verzint men het, extra Large-windmolens van zo’n 165 meter hoog en wieken met een omtrek van 130 meter! De SP Woerden vindt het een uitermate slecht plan. Windenergie kent vele nadelen en per saldo is het rendement van windmolens op het land een stuk lager dan op zee. Zonnestroom is bovendien al snel goedkoper dan windmolens. De kapitalen die worden verspilt aan de windmolens kunnen wat de SP betreft het best worden geïnvesteerd in het ontwikkelen en uitrollen van andere duurzame alternatieven.

Versnellen van de transitie doet men het beste door rechtvaardigheid, wijsheid, verstand en ondernemerschap. SP Woerden riep vorig jaar al het Rijk op om een fonds in het leven te roepen dat gemeenten in staat kan stellen om inwoners te helpen met het maken van de transitie in hun leefomgeving en dat de groene werkgelegenheid faciliteert. Een fonds dat waarborgt dat de transitierekening niet onevenredig bij de inwoners wordt neergelegd. Inwoners moeten niet door de overheid gedwongen worden om leningen af te sluiten. Woningeigenaren op kosten jagen na een forse financiële crisis die zijn weerga niet kent, dat is niet slim. De banken worden ermee gespekt en de inwoners genekt. Bovendien wordt de solidariteit er niet mee gediend.

Bij de algemene beschouwingen van dit jaar heeft de SP het Woerdens college gevraagd om de Provincie te verzoeken gebieden aan te wijzen voor grootschalige winning en opslag van aardwarmte en financiering voor het ontwikkelen van alternatieven. Aansluitend bij ons verkiezingsprogramma voor Woerden: géén windparken, géén XL-windmolens in of rondom Woerden!

Gemeente Woerden dient hooguit windenergie van windmolens op zee te leasen. College dient de handen ineen te slaan en samen te werken in de Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland om sneller duurzame alternatieven te laten ontwikkelen en ondernemers beter te laten faciliteren die brood willen maken van de transitie. Woerden dient er op in te zetten dat mogelijk wordt gemaakt dat inwoners gefaciliteerd gaan worden in die maatregelen die nodig zijn voor verduurzaming van de woning die zij zelf willen.

Wilma de Mooij, SP fractie Woerden

Informatie over onze acties voor een slimme versnelling van de energietransitie kunt u lezen via deze link: Laat het Groene Hart niet barsten

Informatie over de standpunten van de SP kunt u lezen via deze link: voor 100% duurzame energie:

Reactie toevoegen

U bent hier