h

Elke cm bodem tussen het maaiveld en het grondwater is goud waard

13 februari 2019

Elke cm bodem tussen het maaiveld en het grondwater is goud waard

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Wiebes over mogelijke plannen van Canadese oliebedrijf Vermilion om de fossiele brandstof olie te winnen onder het Papekopveld in Woerden. Er is geen draagvlak in Woerden voor olie- en gaswinning bij Papekop. De risico’s voor de veiligheid nu en in de toekomst zijn te groot.

In een veenweidelandschap als het Groene Hart is elke cm bodem tussen het maaiveld en het grondwater goud waard, zeker in tijden van versnelde zeespiegelstijging en extremer weer, zoals meer en langere droogten, meer hevige regen etc. Ook het waterwingebied bij Woerden, dat uiterst belangrijk is voor de volksgezondheid, mag onder geen enkele voorwaarde blootgesteld worden aan gevolgen van olie- en gaswinning. 

In 2012/13 werd door de voorloper van Vermilion, Northern Petroleum Nederland (NPN) de bodemdaling door olie- en gaswinning onder Papekop geschat op 2 cm. Deze schatting blijkt een onderschatting te zijn want doordat het Papekopveld relatief ondiep ligt, is het olie en gas houdende gesteente relatief gevoelig voor compactie en is de compensatieschotel voor de bodemdaling in laterale omvang relatief klein. Dit is technische taal, maar het betekent heel eenvoudig dat de winning van fossiele brandstoffen onder het Papekopveld voor relatief veel bodemdaling zal zorgen in het kleine gebied.

De risico’s voor de winning van olie- en gas uit Papekop zijn onacceptabel. Stop, géén olie- of gaswinning onder het Groene Hart!
Heeft u PETITIE  al getekend? Doen!
 

Reactie toevoegen

U bent hier