h

KWARTIERSDIENST LEIDEN – WOERDEN – UTRECHT

13 maart 2019

KWARTIERSDIENST LEIDEN – WOERDEN – UTRECHT

Foto: SP

Wilt u ook twee keer zo vaak een trein tussen Leiden en Utrecht? Bij de provinciale verkiezingen op woensdag 20 maart 2019 krijgt u de kans om uw stem te laten horen!

De SP vindt twee keer per uur een trein tussen Leiden en Utrecht te weinig. De uitbreiding van dubbelspoor op dit traject moet dan ook zo snel mogelijk plaatsvinden, zodat er tussen Leiden en Utrecht een kwartiersdiest kan komen met een tussenstop in Woerden.

NIEUWE STATIONS
De SP heeft eerder al bereikt dat er tee nieuwe stations op dit traject bij gaan komen. In 2019 komt er in Hazerswoude Rijndijk een station bij en twee jaar later ook bij Zoeterwoude-Meerburg.

WAT WIL DE SP?

  • Goed openbaar vervoer beschikbaar eén betaalbaar voor iedereen.
  • Het openbaar vervoer terug in publieke handen. 
  • Het OV-netwerk blijft kleine kernen en wijken bedienen.
  • Goed gewaardeerde geschrapte lijnen terug brengen. 
  • Stads- en streekvervoer buiten de spits flink goedkoper, zo mogelijk gratis voor ouderen.
  • Serieus werk maken van OV-knooppunten rond Utrecht.
  • Goed op elkaar afgestemde OV-Fiets-Rail netwerken.  
  • Ons blijven verzetten tegen de verbreding van de A27; de maximumsnelheid op de gehele lokale snelwegring rond Utrecht naar 80 km/uur.

Voor meer informatie over SP verkiezingsprogramma's in het Groene Hart:

SP Provincie Utrecht

SP Provincie Zuid Holland

Reactie toevoegen

U bent hier