h

Cattenbroek als extra schuifruimte voor bedrijven maakt gemeente onbetrouwbaar

12 maart 2019

Cattenbroek als extra schuifruimte voor bedrijven maakt gemeente onbetrouwbaar

De SP is geen voorstander van nieuwe industrieterreinen. De eerste stap naar meer ruimte voor de Woerdense bedrijven is het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Elk nieuw bedrijventerrein gaat ten koste van natuur of recreatie en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Voor Woerden telt echter dat herstructureren van bestaande terreinen niet genoeg soelaas biedt om te voldoen aan de 6-9 ha schuifruimte. De SP is dan ook overtuigt van nut en noodzaak van die schuifruimte.

Om het Woerdens MKB niet te belemmeren te groeien dient de gemeente te zoeken naar terreinen die geschikt zijn. Daarbij dient wat de SP betreft het belang van de inwoners zwaar mee te wegen. Inwoners zouden vanaf de start betrokken moeten zijn.

Een aantal terreinen die het college heeft voorgesteld om te onderzoeken achten wij ongeschikt. Eerder diende inwonersbelangen samen met de SP een motie in voor behoud van polder Wulverhorst. Een prestigeproject als Voortuin2, dat ten koste gaat van recreatie en natuur kan ook niet op steun van de SP rekenen. We vinden het ernstig dat de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding is waar het gaat om Cattenbroek. “Wilma de Mooij”, fractievoorzitter SP Woerden: “Als je grond aan mensen verkoopt, daarmee de huizen duur verkoopt en je spreekt daarbij af dat je er geen dingen voor gaat bouwen en je doet dat later toch, dan ben je als gemeente onbetrouwbaar voor je inwoners”.  De 2300 handtekeningen laten zien dat er onder de inwoners geen draagvlak is voor dat plan.  

SP ziet de volgende opties als onderzoeklocaties voor uitbreiding en een eventueel vestigen van voorkeursrecht door gemeente, Putkop3, Van Ooijen, Werklint, Barwoutswaarder West, Westelijke randweg

Reactie toevoegen

U bent hier