h

Terughoudendheid met sancties met bijstand

9 mei 2019

Terughoudendheid met sancties met bijstand

Foto: SP

De tegenprestatie heeft allerlei negatieve effecten: werken zonder loon, verdringing van regulier werk en oneerlijke concurrentie tegenover bedrijven. Mensen in de bijstand moeten geholpen worden bij het zoeken naar werk in een echte baan met een contract en een salaris. Er mag, als het aan de SP ligt geen gratis arbeid in Woerden worden verricht. Van gratis papierprikken en sneeuwruimen krijg je geen echte baan. Met behoud van uitkering werken als buschauffeur of “extra hulp in het bejaardenhuis of het bedrijfsrestaurant van de gemeente" klinken leuk voor de werkgever, maar zorgen niet voor meer maar voor minder werkgelegenheid. 

Mensen met een bijstandsuitkering moeten nu al veel en de dreiging dat de uitkering niet uitbetaald wordt is er. De bijstand raakt in financiële zin de bodem van het bestaan. Voor velen is het überhaupt niet haalbaar om op bijstandsniveau een zorgeloos leven te leiden en hoop te hebben op een betere toekomst. De bijstand is, ondanks de regelingen die er zijn, voor velen een moeilijke uitzichtloze en oneerlijke situatie geworden die hen eerder de vernieling in helpt dan dat er zicht op vooruitgang is. 

Het zou dan ook zeer inhumaan en verwerpelijk zijn als Woerden aan inwoners die, om wat voor reden dan ook, zijn aangewezen op bijstand sancties zou opleggen die hen terugwerpen op nog minder dan de al karige armoedige financiële-bodem-bestaansnorm.

Geen misverstand: de SP vindt dat mensen die pertinent hulp weigeren moeten worden begeleid. Ook fraude moet worden aangepakt. De wet biedt daartoe tal van mogelijkheden, inclusief financiële sancties. Maar laten we er in Woerden zorg voor dragen dat mensen niet worden gedwongen om zonder eerlijk loon te werken door hen te treiteren met kortingen op het bestaansminumum. 
 

https://woerden.sp.nl/sites/woerden.sp.nl/files/attachments/amendement_t...

Reactie toevoegen

U bent hier