h

Transparantie in besteding gemeenschapsgeld, FermWerk meer onder de loep

4 juni 2019

Transparantie in besteding gemeenschapsgeld, FermWerk meer onder de loep

Foto: FermWerk

De Woerdense SP wil dat FermWerk meer onder de loep wordt gelegd dan in de gebruikelijke periodieke rapportages. De fractie dient daartoe eind juni een tweetal moties in (zie onder dit bericht). Fractievoorzitter Wilma de Mooij wil dat het college inzichtelijk maakt wat de consequenties zijn als Woerden uit de Gemeenschappelijke Regeling stapt. Ook wil zij dat er meer inzicht komt in de resultaten, in vergoedingen en het declaratiegedrag van de Top van FermWerk. De Mooij: "FermWerk kost de gemeente dit jaar ruim 1,3 miljoen meer in vergelijking met realisatiecijfers 2018. De kosten zijn gedurende de jaren alsmaar gestegen terwijl de resultaten achterblijven. Onze inwoners hebben er alle recht op dat FermWerk uiterst transparant is over alle uitgaven van het gemeenschapsgeld."

In Woerden wordt de 'participatiewet' door FermWerk uitgevoerd en daar wordt ook veel bepaald. Woerden heeft de beleidsontwikkeling op dit terrein volledig uitbesteedt aan FermWerk.
FermWerk doet in principe goed werk, mensen vinden er een werkplek en velen zijn daar tevreden over. Een keerzijde is er echter ook. 
Een N.V. is opgericht, compleet met top-bestuurders en wat dies meer zij en de kosten die dat alles met zich meebrengt. 

De SP wil dat de gemeente inzichtelijk maakt welke alternatieven er zijn voor de Regeling / N.V. FermWerk en wat de verschillen zijn in kosten en baten. Ook wil de fractie dat de vergoedingen en declaraties van de Top (DB, AB, DIR), transparant zijn tot op het niveau van het bonnetje.

Tijdens de recente crisis is een groot aantal mensen het werk kwijtgeraakt, velen hebben inmiddels nu het economisch iets beter gaat toch weer een baan weten te vinden, maar een groot deel slaagt daar niet in, ze zijn te duur, te oud of voldoen niet aan de eisen die de moderne maatschappij stelt aan de werknemer. Voor een deel van de statushouders is de taal een groot probleem. Alle reden dus om daar werk van te maken. 

Betaald werk vormt samen met het vrijwilligerswerk een stevig fundament onder onze maatschappij. We bouwen aan ons land doordat we werken, betaald of onbetaald. Uit de belastingen wordt veel goeds gemaakt, zoals goede verbindingswegen, onderwijs, defensie, politie, goede zorg (de recente bezuinigingen laten eens te meer zien hoe belangrijk dit alles is).  

De SP vindt het een nobel en heel belangrijk streven om elke inwoner in staat te stellen om een rol te spelen in de samenleving. Meedoen in de samenleving kleurt het bestaan voor de meeste mensen positief.
Bij voorkeur doen we allemaal mee in een betaalde baan, zodat de staatskas niet eenzijdig leegstroomt aan uitkeringsgerechtigden. Helaas is de maatschappij thans zodanig ingericht (o.a. risico's werkgevers / MKB) dat er nog altijd mensen kansloos langs de kant blijven staan. Voor de Woerdense SP-fractie telt hierbij dat 'vrijheid van arbeidskeuze' een mensenrecht is en er geen enkele dwang dient te worden opgelegd. Fraude pakken we aan, maar mensen van goede wil verdienen een betaalde baan die hen vooruitbrengt. De SP fractie dient in de raadsvergadering na het zomerreces twee moties in:

Motie1: Consequenties Woerden uit Regeling FermWerk

Motie 2: Inzicht vergoedingen Top FermWerk.

Reactie toevoegen

U bent hier