h

Onzekerheid zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel in EU-aanbesteding Jeugdzorg, WMO

6 augustus 2019

Onzekerheid zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel in EU-aanbesteding Jeugdzorg, WMO

De SP vraagt het Woerdense college of er ook andere collectieve vormen van zorginkoop denkbaar zijn in plaats van Europees aanbesteden. Wilma de Mooij, voorzitter van de Woerdense SP-fractie stelt dat het aanbesteden leidt tot onzekerheid onder zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel. 

De Mooij: “De praktijk heeft laten zien dat (zorg)medewerkers in aanbestedingen massaal ontslagen kunnen worden om vervolgens kort erop voor hetzelfde werk met minder salaris ingehuurd te worden als flex of zzp bij een concurrerende instelling.
Steeds meer inwoners begrijpen niet dat zorgorganisaties winst maken, bestuurders tonnen verdienen terwijl clienten een steeds kariger zorgpakket voorgeschoteld krijgen en mantelzorg wordt overvraagd. 

De decentralisatie van (Jeugd)zorg van Rijk naar Gemeenten gaat gepaard met minder geld terwijl de complexiteit van het organiseren van de zorg en de bureaucratie navenant toe lijken te nemen. Den Haag gaf te weinig middelen mee met de transitie-opdracht en om de problemen die er al waren, zoals de wachtlijsten in de Jeugdzorg het hoofd te bieden”. 

De Mooij dient een aantal moties in en heeft een flink aantal schriftelijke vragen gesteld aan het Woerdense college. “Clienten hebben (te) weinig in te brengen op wat er aan zorg wordt gecontracteerd, dat vraagt ook om aandacht in de zorg-transitie.”

Vragen: Schriftelijke vragen ex art 42 RvO inkoop jeugd, wmo 

Motie: Geen EU aanbesteding

Motie: Waarborgen voor (zorg)personeel jeugdzorg, wmo bij aanbesteden

Motie: Waarborg keuzevrijheid zorgvragers

Reactie toevoegen

U bent hier