h

Impact PAS-besluit op Woerden

1 september 2019

Impact PAS-besluit op Woerden

Foto: SP

De SP heeft het college 26 aug jl. met een verzoek om inlichtingen (artikel 41 RvO) verzocht de Raad te informeren over gevolgen voor Woerden van de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Fractievoorzitter Wilma de Mooij zegt hierover: “de grootste producenten van stikstof zijn verkeer, industrie en de land- en tuinbouw. Het regionale verkeer en de A12 bij Woerden zijn grote boosdoeners, maar hoe zit het met de landbouw en de boeren en industrie. Heeft het college daar zicht op en wat is hun visie daarop. Wat kan en wil het college doen om hen tegemoet te komen.
De woningbouw, werkgelegenheid en verkeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zien dat de weide langzaam verzuurt en de natuur de mens steeds meer zichtbaar duidelijk maakt dat de door de mens geproduceerde stikstof overdaad zeker niet is op te lossen met minder groen. Duidelijk is nu ook dat op de korte termijn het planten van klimaatbestendig sterk groen nodig is maar niet afdoende om te voorkomen dat land en zee verzuurt. De natuur kan veel, maar kan onmogelijk bijbenen dat de mens zoveel restvuil produceert.
Ik put er hoop uit en vertrouw er op dat we met behulp van wetenschap en techniek in staat zijn om het tij te keren. Niet door de mensheid angst aan te jagen dat de wereld vergaat en niet door de kop in het zand te steken maar door het nuchtere verstand onder ogen te zien dat we werk te doen hebben. Als raadslid wil ik dan ook heel graag van het college weten wat de impact is van het PAS-besluit op Woerden, zoals voor de bestaande en nieuwe plannen voor woningbouw, aanleg wegen, verkeer en vervoer in het algemeen en uitbreiding van het industrieterrein.
Het college gaat voortvarend te werk met de bouw en daar heb ik respect voor, maar ik maak me er zorgen over dat huizen en industrie worden neergezet als puzzelstukjes die lijken te passen terwijl het geheel uit het oog verdwijnt. Als SP-er zie ik graag dat het college snelle bouw faciliteert van woningen die Woerden nodig heeft en de noodzakelijke ruimte voor de arbeidsgelegenheid want dat is ook nodig, maar dan wel samen met de inwoners van stad en dorpen in een integraal plan dat de wachtlijst binnen 2 jaar oplost, dat goed cijfermatig onderbouwt is en waarin de leefbaarheid en veiligheid in het vernieuwende klimaat goed wordt geborgd. De rode contouren zullen daarin naar mijn mening ook nu al onderwerp van gesprek moeten zijn in plaats van in de nabije toekomst, zoals provinciaal onderzoek al heeft laten zien.” 

Reactie toevoegen

U bent hier