h

Maximale aandacht voor de zwemveiligheid en zwemvaardigheid in Woerden.

15 oktober 2019

Maximale aandacht voor de zwemveiligheid en zwemvaardigheid in Woerden.

In een waterrijk land als Nederland is zwemmen een basisvaardigheid. Er is veel mogelijk om verdrinkingen in Nederland tegen te gaan. Ook op gemeentelijk niveau kan veel gedaan worden om de zwemveiligheid en de zwemvaardigheid te verbeteren. SP-raadslid Wilma de Mooij wil daarom dat het college alle mogelijke maatregelen neemt: ‘Om verdrinkingen zoveel mogelijk te voorkomen is van belang dat permanent geïnvesteerd wordt in goed zwemonderwijs en er goed toezicht is.

Een goede gemeentelijke regeling legt een basis om zoveel mogelijk mensen zwemvaardig en veilig te laten zijn in het water.’ Fractievoorzitter Wilma de Mooij heeft vragen gesteld aan de wethouder in hoeverre inwoners bereikt worden met  betrekking tot een stimuleringsregeling die ervoor kan zorgen dat álle kinderen (en volwassenen) leren zwemmen. Ook pleit de SP ervoor dat de gemeente maximaal inzet op samenwerking met scholen, bibliotheken en andere organisaties voor meer bewustzijn onder kinderen en volwassenen voor de gevaren en risico’s van zwemmen in open water. Ook wil de SP dat de gemeente investeert in voldoende waarschuwingsborden en beheersmaatregelen bij open water waar weinig toezicht is. Op termijn ziet de SP graag dat het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd op alle basisscholen, in goed overleg met onderwijs en ouders. 

Download hier het actieplan van de SP

Lees ook:
de inbreng van de reddingsbrigade op het actieplan ven de SP

zwemveiligheid jonge kinderen in en om het huis

De vragen van de SP aan de wethouder staan hier:
Veiligheid en zwemvaardigheid
Schoolzwemmen 
Verbetering toezicht bij open water

Reactie toevoegen

U bent hier